Repassem les mesures d’higiene i seguretat necessàries per a la tornada a la feina a les oficines en temps de Covid-19.

 

 

Moltes oficines i centres de treball preparen la tornada dels treballadors després de gairebé tres mesos d’absència.

Com qualsevol altre negoci que contempla la interacció amb diferents persones, les oficines han d’implantar una sèrie de mesures d’higiene i seguretat per procurar el benestar dels seus treballadors.

D’acord amb les recomanacions oferides pel Ministeri de Sanitat, a Papelmatic recollim en aquest article quins són els punts a destcar pel que fa a higiene i seguretat en la tornada als centres de treball.

 

 

Abans d’acudir al lloc de treball

Per minimitzar el risc de contagi, és important monitoritzar, dins del possible, l’estat de salut dels treballadors.

En cas que un treballador presenti símptomes que es puguin associar a la Covid-19, es recomana no acudir al centre de treball i sol·licitar assitència mèdica.

Si un treballador no presenta símptomes però ha estat en contacte amb alguna persona infectada, haurà d’evitar acudir al centre de treball durant els propers 14 dies.

papelmatic-higiene-profesional-limpieza-desinfeccion-covid19-oficinas-antes
Per últim, es recomana mantenir el teletreball per a les persones més vulnerables (embarassades, persones amb patologies prèvies, etc.).

 

 

Desplaçament al lloc de treball

 

 

Tots sabem que la nostra jornada laboral comença des del moment en que sortim de casa amb la intenció de dirigir-nos cap a la feina. Per això, és tan important procurar la nostra seguretat des d’aquest mateix moment.

En els casos en els que es faci servir transport públic, haurem de mantenir una distància interpersonal amb la resta d’usuaris, d’almenys, 2 metres aproximadament.

A més, quan viatgem en transport públic és obligatori l’ús de mascaretes i molt recomanable higienitzar les mans constantment amb solucions hidroalcohòliques.

 

 

Entrada i sortida de l’oficina

Sempre que entrem o sortim del centre de treball és altament recomanable higienitzar les mans amb solucions hidroalcohòliques col·locades estratègicament a l’entrada o a la sortida.

L’ús de mascaretes només és obligat en aquelles situacions en les que no és possible mantenir la distància interpersonal entre treballadors.

Així, els treballadors hauran d’evitar qualsevol tipus de contacte físic com, per exemple, saludar-se picant les mans.

papelmatic-higiene-profesional-limpieza-desinfeccion-covid19-oficinas-entrada-salida

Distància interpersonal a l’oficina

 

 

Tant a l’entrada i sortida com durant el desenvolupament de l’activitat laboral, s’ha de mantenir una distància de 2 metres entre treballadors.

En alguns llocs de treball podem col·locar mampares separadores que delimitin cada espai i protegeixen a l’usuari.

A les zones comuns s’evitaran les aglomeracions, afavorint els sistemes organitzats per torns, sobretot a l’hora de dinar.

 

 

Mesures d’higiene personal per als treballadors

Durant la jornada, els treballadors hauran de rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó durant un temps mínim de 40 segons. També podem fer servir solucions hidroalcohòliques.

Quan tossim o esternudem, hem de cobrir la nostra boca i el nas amb un mocador d’un sol ús i llençar-lo just després d’haver-lo fet servir. Per suposat, es recomana no tocar-se el nas, la boca i els ulls.

Quan marxem de la feina, hem de deixar el lloc de treball el més endreçat possible per facilitar les tasques del personal de neteja.

 

papelmatic-higiene-profesional-limpieza-desinfeccion-covid19-oficinas-higiene-de-manos

Ventilació de l’oficina

 

 

Com a mínim, s’ha de ventilar cada espai de treball comprès dins de l’oficina una vegada al dia i durant cinc minuts.

També es recomana reforçar la neteja dels filtres de l’aire i activar aquests sistemes diàriament, encara que no sigui necessari, per facilitar la recirculació de l’aire.

Preferiblement, aquestes dues accions es duran a terme en absència de treballadors a l’oficina.

 

 

Neteja i desinfecció de l’oficina

El lloc de treball s’ha de netejar amb el detergent habitual quan finalitzi o quan comenci el torn.

A més de fer servir detergent, es recomana aplicar després un desinfectant clorat o amb base alcohòlica. També podem optar per detergents i desinfectants 2 en 1.

Ambdues accions es duran a terme en absència de treballadors i fent ús dels Equips de Protecció Individual pertinents per no posar en risc al personal de neteja.

papelmatic-higiene-profesional-limpieza-desinfeccion-covid19-oficinas-limpiar
En l’àmbit de la neteja pararem especial atenció a les zones comuns o amb un alt grau de contacte, com és el cas dels mostradors o de les baranes, entre d’altres.

 

 

Gestió de residus a l’oficina

 

 

La gestió de residus ordinaris es durà a terme de manera habitual i sempre prioritzant la selecció i separació de residus.

Per eixugar-se les mans es recomana substituir les tovalloles tèxtils o els assecadors d’aire per paper d’un sol ús. Aquest material, juntament amb les mascaretes o altres Equips de Protecció Individual es llençaran en un contenidor específic, amb tapa i pedal per evitar el contacte.

Per suposat, les bosses de residus es substituiran després de cada jornada i en cap cas es reutilitzaran mitjançant el seu buidat.

 

Si vols, pots descarregar la nostra infografia amb els consells necessaris per a la tornada a la feina a les oficines en temps de Covid-19.