Inicio » Blog » Sanitat » Guia de neteja i desinfecció als hospitals

Guia de neteja i desinfecció als hospitals

La neteja i la desinfecció als hospitals són dues accions necessàries per prevenir les infeccions nosocomials.

 

Els hospitals, com qualsevol altra instal·lació sanitària, presenten unes exigències d’higiene molt elevades.

I és que d’aquesta acció depenen la salut i la seguretat dels pacients, professionals sanitaris i visitants.

En aquesta guia repassem quins són els productes necessaris per netejar i desinfectar els hospitals, cada quant de temps hem de dur a terme aquestes accions i altres recomanacions bàsiques per fer d’aquestes unes instal·lacions segures.

 

 

Quins productes es necessiten per a la neteja i desinfecció dels hospitals?

 

 

La higiene a les instal·lacions hospitalàries requereix productes professionals, com és el cas dels draps de teixit no teixit, els desinfectants biocides amb registre DES o carros de transport i bugaderia, entre d’altres.

A més, també ens ajudarem de productes bàsics i extensibles a qualsevol altre entorn, com és el cas de detergents amb diferent nivell de pH, estris de neteja o Equips de Protecció Individual.

En aquest article et mostrem els que, per a nosaltres, són els 10 productes d’higiene imprescindibles per als hospitals.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-hospitals-productes

Amb quina freqüència s’han de netejar i desinfectar les instal·lacions hospitalàries?

 

 

La freqüència de la neteja i la desinfecció dependran, en gran part, del nivell de risc que presenti cada zona o àrea. A grans trets, diferenciarem dos tipus de neteja als hospitals: la rutinària i la terminal.

La neteja rutinària és aquella que es duu a terme diàriament mitjançant l’aplicació de tècniques d’higiene bàsiques.

La neteja termina és un tipus d’higiene més completa i complexa que es duu a terme després de realitzar alguna alta o ingrés hospitalari o d’intervencions quirúrgiques.

 

 

Com es classifiquen les diferents zones als hospitals?

 

 

Els hospitals divideixen les seves instal·lacions en funció del tipus d’activitat que es desenvolupa en cadascuna d’elles i del risc de contagi o contaminació que presenten.

Podem diferenciar entre zones de baix risc, zones de risc mig i zones crítiques o d’alt risc. A continuació, detallem les característiques de cadascuna d’elles:

  • Les zones de baix risc són aquelles àrees amb una càrrega bacteriana ambiental menor al 20%. És el cas de les zones comuns i no relacionades directament amb l’activitat hospitalària, com és el cas dels passadissos, les sales d’espera o la zona d’administració i recepció.
  • Les zones de risc mig presenten una càrrega bacteriana que oscil·la entre el 20 i el 60%. Són àrees d’atenció a pacients o de tractament, en les que es duu a terme una activitat sanitària no invasiva.
  • Les zones crítiques o de risc alt són aquelles que contemplen una càrrega bacteriana superior al 60%. És el cas dels quiròfans, les sales blanques, les urgències o les habitacions d’aïllament.

En aquest article trobaràs més informació sobre els diferents nivells de risc a les instal·lacions hospitalàries.

 

 

Recomanacions generals d’higiene als hospitals

 

 

A continuació, mostrem els principis generals de neteja i desinfecció als hospitals:

 

  • Previ a la neteja general, sempre es recollirà la matèria orgànica que pugui haver-hi sobre les superfícies.
  • La neteja, ja sigui escombrant o fregant, sempre es durà a terme en humit. Per això, es recomana fer servir mopes de teixit no teixit.
  • El material que es fa servir per a les tasques de neteja s’ha de desinfectar en profunditat després del seu ús.
  • S’ha d’evitar la generació de corrents d’aire que promoguin el moviment de la brutícia i dels gèrmens.
  • Es conservaran els envasos originals de detergents i desinfectants.
papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-hospitals-recomanacions

Formació i protecció del personal de neteja

 

 

El personal que dugui a terme la neteja i la desinfecció als hospitals ha d’estar format i qualificat per a aquesta tasca.

Els treballadors a càrrec de la higiene han de fer servir un uniforme adequat, que es substituirà quan finalitzi cada torn.

A més, hauran de disposar dels Equips de Protecció Individual adequats, com és el cas dels guants de nitril llargs, les bates, els cobresabates o les mascaretes, si fos necessari.

 

 

Neteja i desinfecció de l’àrea quirúrgica i del quiròfan

 

L’àrea quirúrgica i el quiròfan són considerades les zones de major risc d’un hospital.

Per aquest motiu, la neteja i desinfecció que es duu a terme en aquests espais es realitza amb productes d’alt nivell i amb tècniques reglamentades.

En aquesta entrada pots consultar algunes recomanacions per a la higiene de l’àrea quirúrgica i en aquesta altra per a la higiene del quiròfan.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-hospitals-area-quirurgica

Neteja i desinfecció de les habitacions

 

 

Les habitacions també segueixen un protocol de neteja i desinfecció específic.

Per exemple, la higiene serà més intensa cada vegada que es produeixi una alta o ingrés, està prohibida la entrada de carros a l’interior de les habitacions i es faran servir mètodes que ajudin a prevenir la contaminació encreuada.

En aquest article et mostrem més detalls sobre com s’han de netejar i desinfectar les habitacions dels hospitals.

 

 

Neteja i desinfecció de les zones comuns

 

 

La recepció, els passadissos o les sales d’espera són espais que es consideren de baix risc als hospitals.

Per aquest motiu, hem de fer servir desinfectants d’alt nivell per evitar la resistència microbiana.

En aquestes àrees els procediments d’higiene seran molt similars a aquells que es duen a terme a les instal·lacions alienes a l’activitat sanitària.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-hospitals-zones-comuns

Neteja i desinfecció de la zona de bugaderia

 

 

La zona de bugaderia també té un tractament diferent pel que fa a la neteja.

En aquest punt també s’ha de considerar la recollida de la roba hospitalària abans d’arribar a la bugaderia.

Pots consultar informació ampliada en aquesta entrada i també pots descobrir les nostres recomanacions d’higiene a la bugaderia descarregant aquesta infografia.

 

 

Neteja i desinfecció del transport sanitari

 

Les ambulàncies o altres vehicles que es fan servir per al transport sanitari també són espais susceptibles de contaminació i d’infeccions nosocomials.

Aquests mitjans de transport s’han de netejar i desinfectar en profunditat al final de cada jornada i justament després de transportar a pacients infecciosos.

Trobaràs més recomanacions al respecte en aquesta guia per a la neteja i la desinfecció d’ambulàncies.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-hospitals-transport-sanitari

Agilitza la gestió de la higiene als hospitals

 

 

Busques centralitzar i agilitar les gestions relacionades amb la higiene als hospitals?

Des de Papelmatic hem desenvolupat una eina digital anomenada HygieneIN que permet enregistrar l’activitat relacionada amb la neteja, enregistrar incidències i analitzar consums.

Pots descobrir més detalls sobre la plataforma fent clic en aquest enllaç o enviant-nos una petició de contacte.

 

Data de la darrera actualització de l’article: 20/02/2023