Inicio » Blog » portada » Guia d’higiene a les clíniques veterinàries

Guia d’higiene a les clíniques veterinàries

La neteja i desinfecció de les clíniques veterinàries ajuda a garantir la seguretat i el benestar dels animals i dels professionals.

 

Els imperatius de neteja i desinfecció a les clíniques veterinàries són molt semblants als que podem trobar en un hospital.

La higiene es posiciona a les clíniques veterinàries com a una eina per procurar la salut i prevenir infeccions entre els animals i com a una mesura de seguretat per als professionals sanitaris.

En aquest article parlarem de les mesures higièniques per a la recepció, la higiene personal, el tractament dels aliments i les begudes, la gestió dels residus i la neteja i desinfecció de les diferents àrees de les clíniques veterinàries.

 

 

Quins productes es necessiten per a la neteja i la desinfecció de les clíniques veterinàries?

 

Per a la neteja hem de disposar de detergents neutres i lleugerament alcalins que ens permetin netejar les restes biològiques. També haurem de comptar amb desinfectants clorats que presentin caràcter bactericida.

Les solucions de neteja i desinfecció s’aplicaran amb draps de teixit no teixit o sistemes de mopa professionals.

Els Equips de Protecció Individual també es consideren productes imprescindibles a les clíniques veterinàries.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-cliniques-veterinaries-productes

Quina és la freqüència de neteja i desinfecció recomanada a les clíniques veterinàries?

 

 

Les clíniques veterinàries s’hauran de netejar i desinfectar diàriament i, en el cas de les zones de major risc com, per exemple, els quiròfans, immediatament després d’haver-les fet servir.

Igual que ocorre als hospitals, tots els elements que entren en contacte amb els pacients s’han de considerar durant les tasques d’higiene per prevenir infeccions encreuades.

Es consideren superfícies de gran contacte les lliteres, les gàbies o l’instrumental que es fa servir per atendre els animals.

 

 

Mesures d’higiene per a la recepció dels pacients

 

A les clíniques veterinàries diferenciem, principalment, entre pacients infecciosos i pacients no infecciosos.

És important identificar als animals quan arriben, ja que en cas que es tracti d’un pacient infecciós, aquest haurà de romandre el menor temps possible a la sala d’espera.

En el moment d’atendre els animals, es substituiran les mantes i corretges pròpies per les de la clínica veterinària.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-cliniques-veterinaries-recepcio-animals

Quan es procedeixi amb l’alta, el propietari haurà de dur les seves pròpies mantes i corretges per evitar barrejar-les amb el material de la clínica.

 

 

Higiene de mans del personal veterinari

 

 

Tenint en compte que les mans són les principals transmissores de microbis, la seva higiene amb aigua i amb sabó ens serà de gran ajuda per evitar contagis.

A les clíniques veterinàries el rentat de les mans serà una acció recorrent després de tractar a cada pacient i quan entrem o sortim d’una zona amb un nivell de risc diferent.

Es recomana fer servir sabons en càrrega amb pH neutre i, preferiblement, que funcionin amb dispensadors automàtics. En aquests casos, el sabó Gojo Antimicrobial Plus o Purell ES sempre són una bona opció.

Per eixugar-se les mans farem servir tovalloles de paper en comptes d’assecadors d’aire, ja que aquests incrementen la contaminació bacteriana ambiental.

Protecció personal dels professionals veterinaris

 

L’ús de guants, mascaretes, bates, gorros i cobre-sabates és necessari en la majoria de les zones de les clíniques veterinàries.

Pel que fa als guants, es recomanen els de nitril gràcies a la seva resistència, flexibilitat i caràcter hipoalergènic.

És improtant que tots els EPIs siguin d’un sol ús i que es substitueixin quan toca, evitant allargar la seva vida útil.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-cliniques-veterinaries-equips-proteccio-individual

A Papelmatic som fabricants oficials de mascaretes quirúrgiques IIR i, a més, també comercialitzem mascaretes FFP2.

Vestuari dels professionals veterinaris

 

 

El personal veterinari haurà de fer servir una vestimenta específica en funció de la zona de treball.
Per exemple, per al quiròfan, els professionals vestiran un pijama exclusiu; per a la zona ambulatòria o hospitalària la vestimenta estarà conformada per un pijama i una bata blanca; mentre que per a la zona d’animals infecciosos els veterinaris faran servir un pijama exclusiu, bates i cobre-sabates d’un sol ús.

Les sabates han de ser tancades per facilitar la seva neteja al final dècada jornada.

A més, els veterinaris hauran de comptar amb roba de recanvi per substituir la bata o pijama cada vegada que es contaminin per restes biològiques.

 

 

Higiene personal dels pacients

 

En el cas dels pacients, eliminarem immediatament qualsevol secreció biològica que pugui posar en risc la seva salut.

Els animals es rentaran de manera periòdica per eliminar les restes de brutícia que hi pugui haver.

Els morrions, collarets i corretges són elements crítics quan parlem d’higiene personal dels animals. Aquest material serà exclusiu a les clíniques veterinàries, ja que no es permet l’entrada d’objectes propis.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-cliniques-veterinaries-higiene-pacients

Per això, haurem de rentar-los i desinfectar-los amb solucions alcohòliques de manera periòdica i sempre que es produeixi un alta o un ingrés.

 

 

Tractament dels aliments i les begudes

 

 

S’ha de reservar un espai exclusiu a les neveres per emmagatzemar els aliments dels animals. En cap cas es guardaran els aliments en el mateix espai que el menjar humà o els medicaments.

Les menjadores i bevedors s’han de rentar i desinfectar diàriament i sempre que es produeixi un alta o ingrés.

Pel que fa pinso subministrat, quan no es consumeixi tot, el llençarem als contenidors adequats. Únicament es conservaran els aliments que s’hagin mantingut al seu recipient com, per exemple, les llaunes, i mai per un temps superior a 48 hores.

 

 

Gestió de residus a les clíniques veterinàries

 

Els residus biològics es llençaran als contenidors especials que continguin una tapa groga.

Cada espai diferenciat (zona ambulatòria, quiròfan, etc.) haurà d’allotjar dos contenidors de diverses mides per rebutjar les restes de caràcter biològic.

L’ús de contenidors amb tapa i pedal ajuda a evitar el contacte amb les superfícies i ajuda a frenar el risc de contaminació encreuada.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-cliniques-veterinaries-gestio-residus

Ens podem ajudar de productes com Supersorb, per solidificar i facilitar la recollida dels residus líquids o semilíquids.

Neteja i desinfecció de la zona ambulatòria o d’hospitalització

 

 

L’ordre i la neteja a la zona ambulatòria o d’hospitalització és essencial per procurar el benestar i la seguretat dels animals.

En el cas de tractar amb animals amb paràsits com, per exemple, les puces, es recolliran i emmagatzemaran les restes d’aquests paràsits en un contenidor amb alcohol immediatament després dels tractaments per evitar la seva expansió.

Per netejar aquestes zones aplicarem una solució sabonosa i, posteriorment, desinfectarem amb productes clorats, garantint el posterior esbandit i, sobretot, eixugar les superfícies.

Per aplicar els detergents i desinfectants podem fer servir draps de teixit no teixit o mopes d’impregnació.

Neteja i desinfecció de la zona de quiròfan

 

La neteja del quiròfan també es durà a terme en humit i amb una solució sabonosa. Posteriorment, es procedirà amb la desinfecció fent servir solucions clorades i draps de teixit no teixit.

L’instrumental o material quirúrgic es pot desinfectar per immersió en solucions desinfectants bactericides i fungicides durant un temps mínim de 15 minuts o emprant el mètode d’esterilització autoclau.

Pel que fa a la freqüència de la neteja i la desinfecció, aquesta es durà a terme immediatament després d’haver fet servir les instal·lacions.

papelmatic-higiene-professional-guia-neteja-desinfeccio-cliniques-veterinaries-quirofan

Neteja i desinfecció de les gàbies

 

 

Les gàbies es netejaran i desinfectaran diàriament aprofitant l’hora de passeig dels pacients. En cas d’altes o ingressos, es netejaran i desinfectaran a fons aquests espais.

Hem d’evitar que s’acumulin mantes o material aliè a l’activitat veterinària al voltant de les gàbies.

Durant les tasques d’higiene, donarem prioritat a la neteja mecànica i evitarem l’ús de mànegues d’aigua a pressió, ja que ajuden a escampar el material infecciós.

És important eliminar l’excés de desinfectants i esbandir bé les superfícies, per evitar que els aliments entrin en contacte amb els agents tòxics que conformen els productes químics.

HygieneIN, per a una millor gestió de la higiene a les clíniques veterinàries

 

HygieneIN és un sistema intel·ligent desenvolupat per Papelmatic per afavorir la gestió de la higiene als entorns professionals.

Aquesta eina permet enregistrar tota l’activitat relacionada amb la neteja i desinfecció dels espais per analitzar-la posteriorment.

Entre d’altres coses, HygieneIN permet optimitzar consums, detectar incidències o recollir l’opinió dels clients respecte a la higiene dels espais.

 

T’animem a descarregar el nostre mapa d’higiene per a les clíniques veterinàries fent clic en el següent enllaç:

 

 

Data de la darrera actualització de l’article: 10/10/2022