La neteja i desinfecció a les clíniques veterinàries juga un paper molt important per garantir la seguretat i benestar de pacients i professionals.

 

Els imperatius de neteja i desinfecció a les clíniques veterinàries no són molt diferents als que puguem trobar en un hospital.

El tipus d’activitat que es desenvolupa, sumat a la susceptibilitat del públic que s’atén i dels professionals mateixos, fan que les exigències en l’àmbit de la higiene siguin més aviat altres.

En aquest article parlarem de les mesures higièniques per a la recepció, la higiene personal dels professionals i els pacients, el tractament dels aliments i begudes, la gestió dels residus i la neteja i desinfecció de les diferents àrees de la clínica veterinària.

 

 

Mesures d’higiene per a la recepció de pacients

A les clíniques veterinàries diferenciarem, principalment, entre pacients infecciosos i pacients no infecciosos.

A l’arribada, és important identificar els animals perquè, en cas que es tracti d’un pacient infecciós, haurà d’estar el menor temps possible a la sala d’espera.

En el moment d’atendre als pacients, es substituiran les mantes i corretges pròpies per les de la clínica veterinària.

En el moment de l’alta, el propietari haurà de portar la corretja i les mantes del pacient per evitar barrejar-les amb el material de la clínica.

Higiene personal dels professionals

El personal veterinari haurà d’utilitzar una vestimenta específica en funció de la zona en que es treballi.

Per exemple, per al quiròfan, els professionals vestiran un pijama exclusiu; per a la zona ambulatòria o hospitalària, la vestimenta serà conformada per un pijama i una bata blanca; mentre que per a la zona d’animals infecciosos utilitzaran un pijama exclusiu, bates i cobresabates d’un ús.

Les sabates sempre hauran de ser tancades per facilitar la seva neteja i desinfecció.

A més, els professionals hauran de comptar amb roba de recanvi per substituir la bata o pijama sempre que es contaminin per restes biològiques.

Higiene personal dels pacients

En el cas dels pacients, eliminarem immediatament qualsevol secreció biològica que pugui posar en risc la seva salut.

Els animals hauran de ser rentats sempre que existeixi presència la seva brutícia i, normalment, de manera periòdica.

Els morrions, collars i corretges són elements crítics en la higiene personal dels animals. Aquest material sempre serà exclusiu de les clíniques veterinàries ja que, no es permet l’entrada d’objectes propis.

Per això, hem de rentar-los i desinfectar-los amb solucions alcohòliques de manera periòdica i sempre que es produeixi un alta o ingrés.

Tractament dels aliments i begudes

L’emmagatzemament de l’alimentació animal ha de comptar amb un espai exclusiu a les neveres i, en cap cas, serà emmagatzemat en el mateix espai que el menjar humà o els medicaments.

Les menjadores i abeuradors seran rentats i desinfectats diàriament i sempre que es produeixi un alta o ingrés.

Pel que respecta al menjar subministrat, quan aquest no es consumeixi, el rebutjarem als contenidors corresponents.

Únicament, es conservaran els aliments que no han sortit del seu recipient com, per exemple, llaunes i mai per un temps superior a les 48 hores.

Gestió de residus

Els residus biològics seran eliminats en contenidors especials que, per norma general, acostumen a presentar una tapa groga.

Per facilitar la recollida de residus líquids o semilíquids, podem recórrer a Supersorb, que els solidifica.

Cada espai diferenciat (zona ambulatòria, quiròfan, etc.) haurà de tenir dos contenidors de diferent mides per al rebuig de les restes de caràcter biològic.

L’ús de contenidors amb tapes i pedals ajuda a frenar els riscos de contaminació encreuada.

Neteja i desinfecció de la zona ambulatòria o d’hospitalització

La zona ambulatòria o d’hospitalització es considera una zona crítica. És per això que hem de mantenir sempre un ordre i netejar les secrecions o excrecions immediatament.

En cas de paràsits com, per exemple, puces, després d’haver aplicat el tractament corresponent, els recollirem i emmagatzemarem en un contenidor amb alcohol per evitar la seva expansió.

Pel que fa a la neteja, aplicarem una solució sabonosa abans de desinfectar per evitar la inactivació dels productes desinfectants.

Sempre escombrarem en humit i desinfectarem amb productes clorats, assegurant el posterior esbandit i, sobretot, l’eixugat de les superfícies.

Les lliteres hauran de ser rentades i desinfectades periòdicament.

 

 

Neteja i desinfecció de la zona de quiròfan

La neteja del quiròfan també es durà a terme amb una solució sabonosa i escombrant en humit.

Per a la desinfecció general de les superfícies utilitzarem solucions clorades aplicades en draps de teixit no teixit. A més, també utilitzarem aquest producte per eixugar les superfícies.

L’instrumental o material quirúrgic pot desinfectar-se per immersió en antisèptics bactericides i fungicides durant 15 minuts o utilitzant el mètode d’esterilització autoclau.

Pel que fa a la freqüència de la neteja i la desinfecció aquesta serà diària o s’aplicarà immediatament després d’haver utilitzat les instal·lacions.

Neteja i desinfecció de les gàbies

Les gàbies es netejaran i desinfectaran diàriament aprofitant l’hora de passeig dels pacients. En el cas d’altes o ingressos, netejarem i desinfectarem a fons aquests espais.

Hem d’evitar les acumulacions de mantes o material d’oficina al voltant de les gàbies.

Per a l’aplicació dels productes de neteja i desinfecció utilitzarem draps de teixit no teixit d’un sol ús, evitant les mànegues d’aigua a pressió que escampen el material infecciós.

És important eliminar l’excés de desinfectants i esbandir bé les superfícies ja que, aquestes estan en contacte directe amb el pacient.

Higiene de mans del personal veterinari

 

 

El rentat de les mans amb aigua i sabó juga un paper important a l’hora d’evitar contagis.

A les clíniques veterinàries la higiene de mans serà un procés recorrent després d’estar en contacte amb cada pacient i a l’entrada i sortida d’una zona diferent.

Es recomana utilitzar sabons líquids de pH neutre i dispensadors automàtics. El sabó Gojo Mild és una bona opció per a aquests casos. Pel que fa a l’eixugat, sempre es recorrerà al paper i mai als assecadors d’aire.

Davant la presència de ferides o secrecions, sempre protegirem les nostres mans amb guants de nitril.

A més, col·locar dispensadors de gel hidroalcohòlic Purell sempre és una bona opció per promoure la higiene de mans.

 

Si vols, pots descarregar la nostra infografia amb els productes d’higiene a utilitzar en cada espai de les clíniques veterinàries.

Share This