Inicio » Blog » Indústria » Consells i recomanacions » Escombrar o netejar la pols: Què es fa primer?

Escombrar o netejar la pols: Què es fa primer?

Tot i que molts pensin el contrari, escombrar en primer lloc ajuda a evitar que les partícules de pols s’escampin. 

 

Des de fa alguns anys, un dels eterns debats en la neteja és aquell que qüestiona què s’ha de fer primer: escombrar el terra o netejar la pols que s’acumula en el mobiliari. 

L’ordre, en aquest cas i tot i, tot i que no ho sembli, juga un paper molt important. A continuació, t’expliquem per què: 

 

Netejar el terra abans que el mobiliari 

 

Malgrat que molts argumentin el contrari, netejar el terra abans que eliminar la pols dels mobles és essencial perquè la neteja sigui efectiva.

Per què? Per la simple raó de que a l’hora d’escombrar aixequem moltíssima pols, sovint imperceptible a simple vista, que acaba situant-se sobre el mobiliari. 

D’aquesta manera, si escombrem primer i deixem que tota aquesta brutícia contamini la resta de superfícies, després tenim l’oportunitat d’eliminar-la alhora que netegem el mobiliari. 

En cas contrari, si deixem l’escombrat per al final, els mobles de l’estança tornen a embrutar-se.

La neteja, sempre en humit 

 

Molts es preguntaran: I quan netegem la pols en primer lloc no tornem a embrutar el terra? 

La veritat és que, tot i que pugui semblar el peix que es mossega la cua, podem aconseguir que la pols del mobiliari quedi totalment atrapada i frenar així la seva proliferació. 

Com? Mitjançant la neteja en humit i amb els productes adequats. 

Si apliquem una neteja en humit, és a dir, impregnant la baieta o el drap en una solució de neteja, aconseguirem atrapar una major quantitat de pols a més d’una millor adhesió d’aquesta al drap en qüestió. 

A més d’emprar una neteja en humit, es recomana utilitzar draps de teixit no teixit que compten amb una major capacitat d’arrossegament de les partícules de pols. 

D’altra banda, la substitució de les escombres per mopes també ajuda a evitar que la pols es torni rebel durant la neteja.