Els desinfectants fungicides són els millors aliats per eliminar i evitar la proliferació de fongs a les piscines i zones d’aigua.

 

Quan desinfectem qualsevol espai és important estudiar prèviament quin tipus de germen tendeix a generar-se en el mateix. Per exemple, en entorns alimentaria les bactèries seran les més temudes mentre que, als vestuaris o les zones de piscina, els fongs són el principals adversaris.

Seguint aquesta norma, els desinfectants a aplicar a les piscines o zones d’aigua hauran de ser del tipus fungicides amb l’objectiu d’acabar amb els fongs.

Tots els desinfectants són eficaços contra els gèrmens, tot i així, existeixen alguns que creen resistències davant aquests productes químics, o bé perquè la seva composició no és l’adequada o bé perquè acaben acostumant-se a ells. 

 

Pautes per a l’aplicació de desinfectants fungicides a les piscines i zones d’aigua

 

  • Comptar amb fungicides protectors per a la prevenció de fongs i amb fungicides erradicadors per eliminar-los. 
  • Disposar de dos tipus de fungicides diferents per a la mateixa finalitat i alternar-los durant la setmana per evitar resistències. 
  • Optar per un fungicida i bactericida 2 en 1 per evitar també l’aparició de bactèries.


En qualsevol cas, és important prendre consciència que un desinfectant en cap cas neteja. Per això, hem d’eliminar qualsevol residu abans d’aplicar el fungicida o bactericida.  

Si vols saber més sobre les possibilitats i aplicacions dels desinfectants fungicides, posa’t en contacte amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.