Inicio » Blog » Educació » Com prevenir les males olors a les escoles?

Com prevenir les males olors a les escoles?

La prevenció de males olors a les escoles millora el rendiment escolar i la convivència entre alumnes i personal docent.

 

Hi ha alguns entorns més propicis que d’altres a presentar, sinó elevats, nivells freqüents de contaminació odorífera.

Aquest és el cas de les escoles. La concentració de grups de persones en espais relativament reduïts fa que les probabilitats de que s’acumulin males olors en l’ambient siguin majors.

En aquesta entrada repassem algunes recomanacions bàsiques per prevenir la contaminació odorífera a les escoles i millorar la convivència de les persones en aquests espais.

 

 

Quines són les zones on s’acumula una major quantitat de males olors a les escoles?

 

 

Dins de totes les instal·lacions educatives, hi ha determinades zones que són més propenses a acumular una major quantitat de partícules pudents que d’altres.

D’això depèn l’activitat que s’hi desenvolupi, les possibilitats de ventilació o les dimensions de l’espai, entre d’altres factors.

En el cas de les escoles, els espais que acostumen a presentar uns majors nivells de contaminació odorífera són els lavabos, els vestuaris, el gimnàs i les aules.

 

 

Tres solucions per combatre les males olors a les escoles

 

 

A continuació, exposem tres accions necessàries molt útils per prevenir les males olors a les escoles.

 

 

Promoure la higiene personal entre els alumnes

 

A determinades edats com, per exemple, els anys compreses en l’adolescència, les olors que desprèn el nostre cos són molt més intensos.

És important promoure uns bons hàbits d’higiene personal entre els alumnes, sobretot després de realitzar activitat física.

Convé reservar prou temps dins del calendari lectiu perquè els estudiants es puguin dutxar i rentar després de les classes d’educació física, per exemple.

papelmatic-higiene-professional-prevenir-males-olors-escoles-1

Sabies que, la majoria de les vegades, la contaminació odorífera la causen les olors que desprèn el nostre cos?” Quan aquestes s’alliberen en l’ambient i es barregen amb altres elements, aquestes partícules pudents generen un ambient pesat i molest per a l’olfacte.

 

Ventilar diverses vegades al dia en intervals de 10 minuts

 

La ventilació és una acció necessària per renovar l’aire de qualsevol estança, rebaixar la contaminació odorífera i també la contaminació ambiental.

A les escoles i sempre que sigui possible, es recomana ventilar els espais amb aire natural, obrint les finestres.

Podem dur a terme aquesta acció diverses vegades al dia o sempre i quan sigui necessari i durant intèrvals de, com a mínim, 10 minuts.

papelmatic-higiene-professional-prevenir-males-olors-escoles-2

 

Recórrer a desodoritzants i ambientadors

 

El següent pas és recórrer a productes especialment dissenyats per acabar o combatre les males olors.

Podem fer servir desodoritzants, que desintegren les partícules pudents d’arrel i gairebé no deixen rastre tòxic en l’ambient.

També podem emprar de manera freqüent ambientadors per mantenir l’ambient fresc durant més temps.

papelmatic-higiene-professional-prevenir-males-olors-escoles-microdor

 

Vols comprar desodoritzants o ambientadors per a les escoles?

 

 

A Papelmatic disposem d’una àmplia oferta de productes per combatre la contaminació odorífera a les escoles i a qualsevol altre entorn professional.

Et podem oferir desodoritzants com, per exemple, Microdor o càrregues d’ambientadors que s’accionen amb dispensadors automàtics.

Escriu-nos a través del nostre formulari de contacte per sol·licitar-nos una oferta.