A Papelmatic ens sumem als Objectius de Desenvolupament Sostenible (2020) compresos a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

 

 

La Responsabilitat Social Corporativa forma part de l’ADN de Papelmatic des dels nostres inicis.

Els valors que formen l’empresa s’han transmès de generació en generació i han condicionat la gestió estratègica.

Però aquests valors que defineixen la nostra Responsabilitat Social Corporativa evolucionen de la mà dels canvis que s’experimenten tant en la pròpia empresa com en l’entorn. 

Per aquest motiu, a Papelmatic ens sumem als Objectius de Desenvolupament Sostenible compresos en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

 

 

Què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible?

 

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, també coneguts com a ODS, són una sèrie de principis bàsics definits per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i procurar la pau i prosperitat de les persones.

Els ODS neixen d’un acord pactat pels Estats Membres de les Nacions Unides al 2015.

En total, existeixen 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que comprenen, alhora, 169 fites. Tots ells es recullen en la declaració que rep el nom de “Transformar el nostre món: Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”.

 

 

Quins són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible?

 

 

Els ODS sorgeixen per donar continuïtat als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, marcats per una agenda que vencia al 2015.

Aixó, al 2016 els Estats Membres de l’ONU van acordar posar en marxa els Objectius de Desenvolupament Sostenible que es treballaran durant els propers 15 anys. Aquests ODS són:

 

papelmatic-higiene-profesional-ods-objetivos-desarrollo-sostenible-quins-son-cat

Papelmatic i els ODS

 

 

A Papelmatic estem planificant i desenvolupant una sèrie d’accions per als propers anys, que pretenen integrar-se en l’estructura dels ODS.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els que ens centrarem seran:

 • ODS 3 – Salut i benestar
 • ODS 12 – Producció i consum responsables
 • ODS 17 – Aliances per assolir els objectius

 

A continuació, expliquem quines accions hem planificat per a cada ODS.

 

 

ODS 3: Salut i benestar

 

Ajustant-nos al marc definit per l’ODS 3, anomenat “Salut i benestar”, a Papelmatic contemplem:

 • Investigar i comercialitzar nous productes i serveis que millorin la salut de les persones.
 • Garantir la higiene en tots els processos alimentaris, parant especial atenció a la innocuïtat dels aliments per evitar problemes de salut.
papelmatic-higiene-profesional-ods-objetivos-desarrollo-sostenible-ods3-cat
 • Promoure hàbits saludables, tant dins de l’empresa com entre tots els grups d’interès.
 • Assegurar unes condicions i un entorn laboral saludable, que incrementi el compromís i la motivació.
 • Reforçar les mesures de seguretat en els processos de logística i subministrament.
 • Prevenir l’ús de productes químics perillosos i nocius per a la salut i el medi ambient.

 

 

 

ODS 12: Producció i consum responsables

 

 

Les accions que recollim i que donen resposta a l’ODS número 12 són:

 • Promoure el concepte d’economia circular, fent que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin en l’economia el major temps possible per minimitzar la generació de residus.
 • Fer servir els recursos disponibles de manera eficient i minimitzar el seu ús durant les fases d’extracció, transport, transformació, distribució i consum. 
 • Adequar la producció a la demanda, fabricar productes eficients en termes d’ecologia i gestionar els residus adequadament.
 • Estimular la demanda de productes i serveis en la societat a través del consum responsable.
papelmatic-higiene-profesional-ods-objetivos-desarrollo-sostenible-ods12-cat

ODS 17: Aliances per aconseguir els objectius

 

 

A Papelmatic treballem en constant contacte amb els nostres grups d’interès i hem definit algunes accions que s’ajusten als ODS 17.

 • Crear aliances que ajudin a mobilitzar els recursos econòmics, a intercanviar coneixements, capacitats tècniques i tecnològiques i de recursos humans.
 • Desenvolupar aliances i eines conjuntes amb el sector públic, en col·laboració amb la societat civil, universitats o altres empreses.
 • Col·laborar amb entitats externes a l’empresa per estimular la innovació i enfortir les relacions amb la comunitat.
papelmatic-higiene-profesional-ods-objetivos-desarrollo-sostenible-ods17-cat

Si vols més informació sobre les accions que duem a terme a Papelmatic en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, pots consultar el nostre apartat d’RSC.