Inicio » Blog » Servei » Recomanacions per netejar els equips informàtics

Recomanacions per netejar els equips informàtics

En aquest article repassem les recomanacions bàsiques per netejar les pantalles, teclats o ratolins dels equips informàtics.

 

En articles anteriors ja havíem destacat que alguns dispositius electrònics com, per exemple, el ratolí, el teclat o els botons del telèfon poden contenir una major càrrega de bacteris que les que trobem al vàter.

Per aquest motiu, és important dur a terme una neteja periòdica de tots els equips informàtics.

En aquest article presentem com ha de ser el procediment de neteja i quins són els productes adequats per netejar els equips informàtics.

 

 

Primer pas: Desconnectar tots els dispositius

 

La desconnexió dels ordinadors, monitors, teclats o ratolins resulta essencial perquè la neteja dels equips informàtics sigui un èxit.

Amb aquesta acció assegurem, d’una banda, que els dispositius no pateixin danys durant la neteja.

D’altra banda, també prevenim riscos d’electrocució per al personal que s’encarrega de la neteja.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-per-netejar-equips-informatics-1

 

Productos a fer servir: Netejadors neutres i desinfectants no abrassius

 

 

Escollir els detergents i els desinfectants adequats és determinant perquè els equips informàtics es mantinguin intactes.

Pel que fa als productes per a la neteja, escollirem detergents neutres i que no requereixen esbandit posterior.

És important evitar els desinfectants que es formulen en base a amoníac o que són abrasius, ja que poden fer malbé les superfícies.

 

 

Procediments per a la neteja: Com aplicar els productes químics?

 

Per a l’aplicació dels detergents i desinfectants farem servir baietes de microfibra o draps de teixit no teixit; en cap cas farem servir paper, ja que aquest pot esgarrapar les superfícies.

Els draps s’impregnaran amb la solució de neteja o desinfecció, evitant així ruixar els dispositius directament amb aquests productes.

A l’hora d’arrossegar el drap per la superfície és important evitar exercir-hi pressió.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-per-netejar-equips-informatics-2

 

Com netejar la pantalla de l’ordinador?

 

 

La pantalla de l’ordinador és, segurament, l’aparell més delicat durant les tasques de neteja i desinfecció.

Escollir els productes adequats evitarà que la capa de plàstic protectora de la pantalla es faci malbé.

A més, és important substituir l’ús de paper per draps de microfibra o teixit no teixit per evitar esgarrapades sobre la superfície.

 

 

Com netejar el teclat de l’ordinador?

 

El teclat pot arribar a acumular una gran quantitat de brutícia i de microorganismes patògens.

Després de la seva desconnexió, es sacsejarà lleugerament en l’aire per deixar caure possibles partícules de brutícia que hagin quedat entre les tecles.

Posteriorment, s’aplicarà un drap impregnat amb la solució de neteja o desinfecció desitjada.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-per-netejar-equips-informatics-3

 

Com netejar el ratolí de l’ordinador?

 

 

Per a la neteja del ratolí podem optar per un procediment superficial o per un en profunditat, que consisteix a desmuntar algunes peces.

És important desinfectar correctament la superfície de major contacte, incloent la ruleta central.

En aquest cas, també s’ha d’evitar ruixar el dispositiu directament amb la solució de neteja i desinfecció.

 

 

Busques productes per netejar les pantalles, teclats o ratolins?

 

 

A Papelmatic disposem d’una àmplia oferta de draps de microfibra, teixit no teixit, sistemes d’impregnació i productes detergents i desinfectants.

La nostra llarga trajectòria ens permet identificar quins productes són aptes per a cada situació concreta i, a més, podem orientar-te en el seu ús.

Si vols comprar detergents o desinfectants per a equips informàtics ens pots enviar una petició de contacte a través del nostre formulari.