Si parlem del concepte TNT (Teixit No Teixit) fora del sector especialitzat en neteges tècniques segurament molts pensin en un tipus d’explosiu quan llegeixen les seves sigles. Però la veritat és que el Teixit No Teixit o non woven, segons la seva denominació en anglès., dona forma a infinitat de productes d’ús diari com, per exemple, bosses, paper pintat, tovalloles o bates.

 

Què és exactament el TNT?

 

El TNT és un tipus de material tèxtil format a partir d’una sèrie de fibres per procediments mecànics, tèrmics o químics, però que no requereixen el procés de conversió d’aquestes fibres en fils; és a dir, es prescindeix del procés de teixit. Normalment, s’acostumen a utilitzar fibres col·locades; bé en capes, creuades o unides de manera mecànica amb agulles, adhesius o mitjançant algun procediment en el que s’utilitzi la calor.

Es tracta d’un material amb una gran capacitat de resistència i que a més, presenta unes característiques úniques: repel·leix l’aigua, resisteix a temperatures altes i baixes i no és abrasiu al tacte. Els productes fabricats amb TNT mantenen aquestes propietats específiques que els permet oferir un rendiment òptim en un gran número d’aplicacions pràctiques (absorció, repelència de líquids, suavitat, resistència, neteja, filtre, protecció bacterial, etc.).

 

Quin és l’origen del TNT?

 

Tot i que aquest tipus de material no aterra al nostre país fins a la dècada dels 90, el seu origen es remunta als anys 30. I és el feltre, un concepte que segurament és més conegut, va ser el primer producte en emprar les tècniques mitjançant les quals es desenvolupa el TNT. Per a la seva fabricació, s’utilitzaven fibres de llana que posteriorment es tractaven amb processos de calor o humitat.

No obstant això, és als anys 50 quan es gesta el que es considerarà el naixement de la indústria del TNT gràcies al desenvolupament de les principals tecnologies per a la seva producció.

Com dèiem, malgrat els més de 70 anys d’història, aquest material no té presència al nostre país fins a la dècada dels 90. De fet, Papelmatic es converteix en un dels primers distribuïdors del Teixit No Teixit a Espanya amb la seva introducció l’any 2005.

 

Quins són els beneficis del TNT?

 

Els productes TNT poden tenir una vida útil extensa o bé estar dissenyats per a un sol ús i, combinats amb altres materials, poden ser utilitzats per a diverses finalitats. Alhora, presenten un bon equilibri entre cost i durabilitat, quelcom que, en els darrers anys els ha convertit en un producte molt atractiu per a la indústria especialitzada ja que, poden aportar solucions innovadores, efectives i de vegades, fins i tot inesperades davant els innumerables reptes del negoci. La seva alta capactat per incorporar diverses propietats i adaptabilitat amb altres materials  el transformen en una alternativa molt atractiva per afrontar tasques específiques i noves denecessitats del mercat amb una excel·lent relació entre inversió i resultats.

 

No oblidem que el TNT no és només un material i que la quantitat de productes que poden fabricar-se a partir d’ell és infinita. Des de Papelmatic hem descobert els seus beneficis, les seves aplicacions i hem adaptat els nostres productes per cobrir les necessitats del mercat.