Els centres sociosanitaris s’han vist obligats a adoptar una sèrie de mesures anti Covid-19 per garantir la seguretat durant les visites.

 

 

La vulnerabilitat de les persones grans i el risc que suposa la Covid-19 ha obligat a blindar molts centres sociosanitaris i llars d’avis.

Actualment, molts centres sociosanitaris reobren les seves portes i tornen a permetre les visites.

No obstant això, per garantir la seguretat de pacients i professionals, és especialment important seguir de manera estricta una sèrie de normes anti Covid-19. A continuació, repassem algunes d’elles.

 

 

Organitzar les visites prèviament

 

Aplicar un sistema de cita prèvia permet al centre preveure el número de visites i organitzar-les de manera espaiada en el temps.

El principal objectiu d’aquest sistema és evitar aglomeracions dins dels centres sociosanitaris i adjudicar a cada visita espais que permetin mantenir les mesures anti Covid-19 com, per exemple, el fet de mantenir metre i mig de distància.

A més, el sistema de cita prèvia permet tenir identificades i localitzades més fàcilment a les visites en cas de contagi.

papelmatic-higiene-professional-mesures-covid19-visites-centres-sociosanitaris-cita-previa

Realitzar les visites en llocs segurs

 

 

Els gestors dels centres sociosanitaris recomanen realitzar les visites a l’interior del centre i evitar treure als pacients a l’exterior.

La principal raó és que els centres sociosanitaris disposen d’espais habilitats que s’han desinfectat prèviament i que permeten mantenir la distància de seguretat.

En canvi, en els espais externs al centre no és possible mantenir aquest control i, per tant, el risc de contagi és possiblement més gran.

 

 

Ús de mascareta i distància de seguretat

 

Durant les visites als centres sociosanitaris és imprescindible l’ús de mascareta, tant per part dels pacients com dels familiars.

Aquesta mesura es reforçarà, a més, establint una distància de seguretat de, com a mínim, metre i mig.

Per aquest motiu, és especialment important que els centres sociosanitaris comptin amb prou espai per poder habilitar la zona de visites.

papelmatic-higiene-professional-mesures-covid19-visites-centres-sociosanitaris-mascareta

Higiene de mans

 

 

Des de l’inici de la pandèmia de Covid-19 la higiene de mans s’ha posicionat com una de les armes més efectives per frenar la transmissió del virus.

Es pot dur a terme fent ús d’aigua, sabó i paper eixugamans d’un sol ús o solucions hidroalcohòliques per a la desinfecció.

Pel que fa a la freqüència, les mans s’han d’higienitzar a l’entrada i a la sortida dels centres sociosanitaris o quan toquem superfícies susceptibles d’estar contaminades.

Durant les visites als centres sociosanitaris no es permet el contacte entre familiars i pacients però, en cas de que això ocorri, és important aplicar la higiene de mans just després.