Aplicar unes mesures adequades d’higiene en el quiròfan ajuda a evitar infeccions nosocomials o contagis creuats.

 

Els quiròfans són uns dels principals focus d’infeccions als hospitals. En posts anteriors, remarcàvem la creixent preocupació dels professionals davant l’augment de les infeccions nosocomials. 

Precisament, els quiròfans són considerats zones de risc a l’hora que es produeixin aquest tipus d’infeccions. 

 

Com evitar les infeccions nosocomials als quiròfans? 

 

Qualsevol quiròfan ha de respondre a uns paràmetres òptims relacionats amb la qualitat ambiental, la higiene del propi espai i la higiene del personal que treballa en el mateix. 

 

Mesures d’higiene i desinfecció als quiròfans 

 

  • Tot el material emprat per a la neteja i desinfecció ha d’estar completament esterilitzat i, a poder se, ha de ser d’un sol ús. 
  • Els residus generats a l’interior dels quiròfans han de ser tractats apart per evitar així problemes de contaminació encreuada. 
  • Les superfícies han de ser llises i fàcilment rentables. 

 

Mesures per a la higiene personal als quiròfans 

 

  • El personal ha de protegir el màxim possible el seu cos amb barrets, guants, bates, mascaretes… Tots ells d’un sol ús.  
  • Portar a terme un rentat de mans quirúrgic per evitar la transmissió de gèrmens.  
  • Llençar correctament tots els equips de protecció individual emprats. 

 

Aquestes són algunes de les pautes que han de portar-se a terme. Per garantir la seguretat al quiròfan a través de la higiene, han de consultar-se els protocols específics.