La higiene hospitalària comprèn les accions de neteja, desinfecció i higiene personal als hospitals.

 

Els hospitals són entorns altament exigents en termes de neteja i desinfecció.

No obstant això, la major de les vegades això és així perquè s’han de complir uns protocols molt estrictes, i no pas perquè s’entenen les accions de netejar i desinfectar com necessàries per a la prevenció d’infeccions.

Això forma part del que coneixem com a higiene hospitalària. A continuació, aprofundim en aquest terme:

 

 

Què és la higiene hospitalària?

 

La higiene hospitalària respon al conjunt de mesures, accions i protocols establerts a l’entorn hospitalari i que guarden relació amb la higiene en el seu sentit més ampli.

L’objectiu que es persegueix és prevenir les infeccions o altres afeccions que puguin posar en risc la salut i seguretat dels pacients i professionals que treballen en un hospital.

Entre d’altres coses, la higiene hospitalària també busca donar un major reconeixement a totes les mesures relacionades amb la higiene.

papelmatic-higiene-professional-que-es-la-higiene-hospitalaria-i-com-afecta-definicio

Quines accions comprèn la higiene hospitalària?

 

 

La higiene hospitalària es fonamenta en tres accions bàsiques: la neteja, la desinfecció i la higiene personal.

La neteja s’entén com el procés mitjançant el qual es retira la brutícia visible o matèria orgànica de les superfícies.

La desinfecció, en canvi, respon a l’acció d’eliminar els microorganismes que puguin quedar després de la neteja i que, sovint, són causants de malalties infeccioses.

Per últim, la higiene personal depèn de cada individu i per, tant, és més subjectiva; comprèn accions com el rentat de les mans.

En aquest article t’expliquem en detall la diferència entre neteja, desinfecció i esterilització.

 

 

Raons per invertir en la higiene hospitalària

 

Per complir amb la higiene hospitalària és necessari invertir en recursos humans i materials, entre els que destaquen la formació del personal o la compra de material professional.

Si bé és cert que cada vegada estem més conscienciats sobre la importància de la higiene, encara està molt poc reconeguda. En comptes d’identificar-la com una despesa, hauríem de veure-la com a una inversió.

I és que gràcies a ella podem prevenir moltes infeccions nosocomials que, a la llarga, poden suposar un gran impacte econòmic en el sistema sanitari.

papelmatic-higiene-professional-que-es-la-higiene-hospitalaria-i-com-afecta-invertir

Com pot ajudar la tecnologia a la higiene hospitalària?

 

 

La inversió tecnològica que es duu a terme per equipar els hospitals no és gens proporcional a aquella que es destina a les tasques d’higiene.

A Papelmatic hem detectat l’estancament tecnològic en el que es troba el sector de la neteja i, sent conscient de les seves necessitats, hem desenvolupat HygieneIN, el sistema intel·ligent per a la gestió de la higiene.

Entre d’altres coses, aquesta eina permet optimitzar temps i recursos i minimitzar el marge d’error durant les tasques de neteja.

Si vols més informació sobre HygieneIN pots visitar la pàgina web www.hygienein.com o contactar amb nosaltres a través del nostre formulari.