La grip a les escoles i centres educatius suposa una gran amenaça per als alumnes i personal docent amb l’arribada de l’hivern.

 

L’hivern és temut per molts per ser l’època de l’any en la que més s’accentuen les malalties infeccioses com la grip o els refredats. 

Tal és així que, molts anys, hem arribat a nivells de pandèmia entre la població. I per suposat, les escoles no queden excloses. 

Si bé d’una és cert que els més menuts no tenen les defenses tan desenvolupades com podria ser el cas d’un adult, també influeixin molts altres factors que fan que la grip sigui tan contagiosa a les escoles. 

A continuació, mostrem una sèrie de pautes que poden ser d’ajuda a l’hora de prevenir la grip a les escoles. 

 

Les joguines i el material escolar, desinfectats a més de nets 

Una de les principals vies de contacte de la grip és l’oral. I això suposa un gran risc a les escoles ja que, els més menuts acostumen a mossegar o llepar les joguines o el material escolar. 

D’aquesta manera, es troben més exposat a les malalties ja que, els gèrmens es traspassen directament a les superfícies, sense necessitat de transportar-se per via aèria.  

Per això, és important mantenir netes les joguines i altre material de manera constant a més de desinfectar-lo amb productes adequats i amb baixos nivells de toxicitat per tal de no suposar un risc per als més petits.

La ventilació de l’espai i la necessitat de renovar l’aire 

 

Per molt que netegem o desinfectem un espai contaminat, no aconseguirem eliminar els gèrmens a no ser que el ventilem.  

Precisament, sovint, el que provoca la neteja és escampar les restes de brutícia, fent que els gèrmens quedin suspesos en l’aire. 

En qualsevol cas, és important alternar ambdues accions i fer-lo, sempre que sigui possible en absència d’alumnes i docents a les aules. 

 

Educar en la importància de la higiene de mans

La frase “els nens són nens” cobra especial importància en aquests casos. I és que, no podem assegurar que cap dels presents en un aula no es porti cap joguina a la boca, però sí podem fer que aquest fet tingui una transcendència mínima.  

La higiene de mans juga un paper clau en qualsevol entorn, però encara cobra més importància a les escoles. 

I és que, a més d’actuar com a arma contra la grip i els refredats, contribueix en la creació d’un hàbit positiu.  

En articles anteriors parlàvem de la importància d’educar els més petits en la higiene de mans.

Papereres i contenidors amb residus, ben tancats 

 

Les papereres i altre material d’equipament que contingui un residu potencialment contaminat o infecciós, com és el cas d’un mocador, han de romandre tancats per evitar que els gèrmens “s’escapin”. 

Així mateix, en cap cas reutilitzarem el material. Per mantenir l’espai net i lliure de gèrmens és essencial canviar les bosses d’escombraries i en cap cas reutilitzar-les després del seu ús. 

De la mateixa manera, hem de controlar la higiene de les bates, pitets o altres elements que estiguin en contacte amb els nens i els seus fluids. 

 

En els cursos més avançats, podem optar per instal·lacions de gel desinfectant per a les mans que han de ser col·locades en punts estratègics.