La verificació de la neteja en circuits CIP és necessària per optimitzar els recursos emprats i garantir una higiene correcta. 

 

Els circuits CIP (Cleaning in Process) formen part de la revolució que ha suposat el concepte de disseny higiènic a la indústria alimentària. 

Gràcies als equips CIP aconseguim una neteja menys costosa en termes de temps i més segura. Això fa que, d’una manera o altra, puguem arribar a despreocupar-nos ja que, el circuit fa la feina per sí mateix. 

Però això no és una excusa per passar per alt el procés de verificació posterior, que és necessari per optimitzar la neteja i desinfecció en circuits CIP. 

OpX Leadership Network, una comunitat d’enginyers que persegueix l’excel·lència operativa, ha recollit en un document els passos a seguir per a la verificació de la neteja en circuits CIP. 

 

1. Pas previ 

Abans d’iniciar la verificació, és important crear un equip de persones encarregat de la mateixa, així com assignar responsabilitats a cada treballador. 

A més, s’enumeraran totes les parts i àrees que es desitgin netejar, els productes químics emprats per a aquesta finalitat, la freqüència de la neteja… 

D’altra banda, també s’estudia el caràcter de les superfícies per evitar que els productes químics emprats per a la neteja i desinfecció les facin malbé. 

2. Prerentat 

 

Qualsevol circuit CIP funciona amb un rentat inicial que serveix per eliminar les restes solubles o tots aquells residus que puguin arrossegar-se exercint una major pressió de l’aigua. 

El que hem de verificar en aquest punt són aspectes com: 

 

 • La temperatura de l’aigua, que ha de ser suficientment calenta per arrossegar els residus, però sempre exercint un control sobre aquesta ja que, els equips CIP poden fer-se malbé davant de temperatures molt altes. 
 • El cabal de l’aigua i la seva potència en les diferents parts del circuit. 
 • La qualitat de l’aigua per a la seva posterior reutilització. 

 

3. Rentat 

 

En aquest punt es busca eliminar els residus insolubles mitjançant l’actuació de químics de neteja. Hem de controlar: 

 

 • La concentració dels químics, que ha de ser la indicada pel fabricant. Una major concentració de producte químic no ens proporcionarà una millor neteja, sinó que pot desencadenar en la necessitat d’emprar més recursos (netejadors i agua per al posterior esbandit) i, per tant, un procés menys eficaç. 
 • El cabal i la temperatura de l’aigua. Aquests dos factors són fonamentals per a una correcta actuació dels químics de neteja, ja siguin aquests àcids, alcalins o neutres. De no ser així, poden provocar-se abrasions sobre les superfícies. 
 • El temps d’actuació és essencial per garantir que els recursos emprats compleixen amb l’efecte desitjat. 

 

4. Desinfecció 

 

En la desinfecció, un pas posterior al rentat (amb esbandit inclòs), intervenen altres agents químics amb la finalitat d’eliminar qualsevol rastre de gèrmens. 

En aquest cas controlarem que: 

 • El desinfectant és apte per ser utilitzat en entorns que estan en contacte amb aliments. Per tant, hem d’identificar el Registre HA en l’etiqueta (en aquest article et mostrem com). 
 • La temperatura i l’esbandit són els adequats, considerant novament el cabal i el temps d’actuació per a l’esbandit. 
 • En cas que apliquem productes clorats, hem d’assegurar que la temperatura i els nivells de pH siguin els adequats. 

Si s’utilitza l’esbandit final, tornarem a revisar tots els indicadors que fan referència a l’aigua. 

 

5. Validació i proves de residus 

 

La part final de la verificació de la neteja en circuits CIP consisteix en: 

 

 • Inspeccionar visualment el circuit i comprovar mitjançant proves si queden substàncies químiques en el seu interior. 
 • Documentar tot el procés per poder corregir possibles errades, en cas que n’hi hagi, d’una manera més ràpida i fiable. 

 

Com comentàvem a l’inici de l’article, la verificació de la neteja en els circuits CIP és altre pas necessari per garantir la salubritat dels aliments processats en aquests aparells. 

Però, a més, aquesta validació pot ajudar-nos a estalviar despeses reduint el número de recursos emprats i que fan referència al temps, als productes de neteja i desinfecció a la mà d’obra.