La nomenclatura TP en els productes químics biocides fa referència al tipus de producte i ofereix informació sobre el seu ús.

 

La Agència Europea de Substàncies i Barreges Químiques (ECHA) classifica els productes químics biocides en quatre grups principals segons el Reglament Relatiu a Biocides al que aquests responen.

Alhora, aquests 4 grups es desglossen en 22 tipus de productes que responen a la nomenclatura TP + el número que correspongui.

En aquest article repassem els diferents tipus de productes que conté el grup 1, que fa referència als productes desinfectants.

 

 

Tipus de producte 1 (TP1): Higiene humana

 

Els biocides classificats com a TP1 són aquells que s’han classificat per a la higiene humana, tot considerant la pell o el cabell.

Aquests productes estan destinats a la desinfecció de la pell o del cabell, excloent, per tant, els productes químics per a la higiene humana que tenen una finalitat exclusiva de neteja.

Els gels o desinfectants hidroalcohòlics que fem servir per eliminar els microorganismes de les mans es consideren biocides de tipus 1 (TP1).

papelmatic-higiene-professional-tipus-productes-tp-biocides-antiseptic-mans

Tipus de producte 2 (TP2): Desinfecció de superfícies

 

 

L’ECHA defineix els biocides TP2 com a “desinfectants i algicides no destinats a l’aplicació directa a persones o animals”.

Aquesta classificació es refereix, per tant, als desinfectants de superfícies o equips, sempre que aquests no es facin servir en entorns que guarden contacte directe amb aliments, pinsos o animals.

És el cas dels desinfectants de piscines, parets o terres ubicats en espais en els que no es desenvolupa una activitat relacionada amb aliments o animals, quedant exclosos, per tant, d’aquest grup els desinfectants alimentaris.

 

 

Tipus de producte 3 (TP3): Higiene veterinària

 

Els biocides classificats com a TP3 fan referència a aquells desinfectants que es fan servir per a la higiene veterinària.

Aquest grup inclou els desinfectants que s’empren per eliminar microbis de les superfícies o equips que estan en contacte amb animals.

L’ECHA contempla per a aquesta classificació els sabons desinfectants, productes d’higiene bucal o productes d’higiene corporal destinats a la higiene veterinària.

papelmatic-higiene-professional-tipus-productes-tp-biocides-animals

Tipus de producte 4 (TP4): Aliments i pinsos

 

 

Els biocides classificats com a TP4 són aquells destinats a la desinfecció de superfícies, equips o objectes relacionats amb la indústria agroalimentària.

Aquest grup contempla els productes que es fan servir per desinfectar el transport, les canonades, les àrees de producció o magatzems dins de la indústria agroalimentària.

Els desinfectants alimentaris sí que estan inclosos en aquesta categoria.

 

 

Tipus de productes 5 (TP5): Aigua potable

 

 

Els biocides reconeguts com a TP5 són aquells que es fan servir per a la desinfecció de l’aigua potable, independentment de si aquesta està destinada al consum humà o animal.

 

Entendre les nomenclatures TP i els seus significats ens ajuda també a desxifrar les fitxes tècniques de producte i comprendre els seus usos.

En aquest article oferim alguns consells per llegir les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat.