Conseqüències de fer la neteja més visible

Conseqüències de fer la neteja més visible

Fer la neteja més visible deriva en un major compromís i preocupació per la higiene dels usuaris i treballadors.    La preocupació per la higiene als entorns professionals és cada vegada major, sense importar si aquests realitzen una activitat de cara al públic o no. ...
Escombrar o netejar la pols: Què es fa primer?

Escombrar o netejar la pols: Què es fa primer?

Tot i que molts pensin el contrari, escombrar en primer lloc ajuda a evitar que les partícules de pols s’escampin.    Des de fa alguns anys, un dels eterns debats en la neteja és aquell que qüestiona què s’ha de fer primer: escombrar el terra o netejar la pols que...