El paper eixugamans, més higiènic que els assecadors d’aire

El paper eixugamans, més higiènic que els assecadors d’aire

A diferència dels assecadors d’aire, el paper eixugamans aconsegueix retenir els gèrmens i rebutjar-los durant l’eixugat de les mans.   Ja són nombrosos estudis els que afirmen que eixugar-se les mans amb cel·lulosa és molt més higiènic que fer-ho amb...