L’eliminador de residus orgànics Supersorb solidifica els residus en estat líquid o semi líquid i facilita la seva recollida.

 

A les escoles és força freqüent que es generin residus de caràcter orgànic o bioògic com, per exemple, vòmits o orina.

Aquests residus acostumen a ser dels més desagradables d’eliminar pels operaris i, normalment, requereixen una actuació ràpida per evitar el contacte amb els alumnes o el personal docent del centre. 

Per a la seva eliminació, recomanem productes específics com Supersorb, un producte biotecnològic i composat a base de microorganismes naturals que elimina els residus de caràcter biològic.

 

Quins són els avantatges de l’eliminador de residus orgànics Supersorb?

 

  • Conté baixos nivells de toxicitat (està composat a base de microorganismes naturals).  
  • Absorbeix i eixuga els residus, facilitant així la seva recollida amb una escombra o altre estri de neteja. 
  • Conté perfums, de manera que controla l’emissió de males olors. 
  • Evita la contaminació directa d’estris com, per exemple, escombres o recollidors ja que, els residus es solidifiquen i es van desintegrant abans de la seva recollida. 
  • Agilitza els temps de neteja, actuant com a netejador i ambientador. 

 

Supersorb és eficaç en l’absorció i desodorització de residus orgànics biològics com, per exemple, sang, vòmits, orina…, de manera que pot aplicar-se en diversos sectors. 

Si vols provar aquest eliminador de residus orgànics a la teva escola o centre educatiu, posa’t en contacte amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà. 

Share This