Potencia la higiene al màxim als hospitals amb el sistema intel·ligent per a la gestió de la higiene HygieneIN.

 

 

Vols complir els protocols d’higiene de l’hospital on treballes amb garanties?

A Papelmatic hem desenvolupat HygieneIN, una solució digital que permet als hospitals unificar totes les activitats relacionades amb la higiene en una mateixa plataforma, amb l’objectiu de facilitar la seva gestió.

A continuació, t’oferim més informació sobre en què consisteix l’eina i quins són els avantatges que ofereix per als hospitals:

 

 

 

Sobre HygieneIN

 

HygieneIN és una eina amb caràcter senzill i intuïtiu i que presenta una ràpida corba d’aprenentatge.

Funciona combinant una aplicació web, una aplicació mòbil i l’opció d’afegir un mòdul de satisfacció d’usuaris. Els diferents actors recullen la informació mitjançant l’escaneig de codis QR o l’ús de sensors i aquesta queda registrada al sistema per al seu posterior anàlisi.

Entre els beneficis que ofereix HygieneIN destaquem l’optimització dels recursos que es fan servir durant les tasques de neteja i desinfecció, una millor qualitat de servei i una resolució més àgil de les incidències.

papelmatic-higiene-professional-hygienein-sistema-intelligent-hospitals-about

En aquest article pots conèixer en profunditat els avantatges i funcionalitats d’HygieneIN.

 

 

Com pot ajudar HygieneIN als hospitals?

 

 

La higiene als hospitals és un arma bàsica per combatre qualsevol tipus de contaminació i garantir el benestar i seguretat de pacients i personal sanitari.

Entre les problemàtiques més habituals que trobem en aquestes instal·lacions destaquem l’amenaça constant que representen les infeccions nosocomials i que, alhora, obliguen a implantar un gran número d’estrictes protocols relacionats amb la higiene.

A més, els actors vinculats a les tasques de neteja són molt nombrosos, arribant a dificultar la gestió del temps i dels recursos.

 

 

Com pot ajudar HygieneIN al departament d’infermeria i control d’infeccions?

 

HygieneIN registra tota l’activitat relacionada amb la neteja i la desinfecció i permet al departament d’infermeria i control d’infeccions consultar aquesta informació posteriorment per al seu anàlisi.

Entre d’altres coses, l’eina aporta dades de valor sobre el nivell de compliment dels protocols.

Per exemple, mitjançant el seu ús podem saber quantes vegades s’ha fet servir un dispensador de sabó i, a través d’aquesta informació, conèixer una freqüència aproximada de la higiene de mans.

papelmatic-higiene-professional-hygienein-sistema-intelligent-hospitals-infermeria

Com pot ajudar HygieneIN als/les responsables de neteja i governantes?

 

 

El caràcter predictiu d’HygieneIN ajuda a optimitzar els recursos i el temps emprats a les tasques de neteja.

Aquesta funcionalitat permet a les i els responsables de neteja i/o governantes exercir un major control sobre els torns i les jornades de treball i modificar-les per aconseguir un major rendiment.

A més, juguem amb l’avantatge d’exercir un major control sobre les tasques d’higiene per corregir possibles errors a temps.

 

 

Com pot ajudar HygieneIN al departament de compres i recursos materials?

 

Un dels beneficis que ofereix HygieneIN és el control d’stocks i la reducció de despeses.

Aquestes accions s’aconsegueixen gràcies al caràcter predictiu de l’eina, que aprèn amb el temps i ens informa de quins són els recursos estrictament necessaris per a la higiene.

Així, mitjançant l’ús d’HygieneIN, el departament de compres i recursos materials pot optimitzar amb major exactitud les despeses derivades dels recursos d’higiene, a més de disposar de la informació necessària per agilitzar el procés de decisió de compra.

papelmatic-higiene-professional-hygienein-sistema-intelligent-hospitals-compres

Com pot ajudar HygieneIN a la direcció d’operacions?

 

 

L’optimització de recursos durant les tasques de neteja també suposa un avantatge per a la direcció d’operacions.

A través del registre de la informació, HygieneIN permet a aquest departament monitoritzar els consums, els espais i al mateix personal de neteja.

En altres paraules, l’eina permet realitzar auditories internes de manera senzilla per corregir possibles errades a temps.

 

 

Com pot ajudar HygieneIN al departament d’hoteleria i equipament?

 

El departament d’hoteleria i equipament experimenta, sovint, grans dificultats a l’hora de mantenir el correcte funcionament dels dispositius higiènics.

HygieneIN permet al personal de camp i als usuaris emetre alertes quan un producte no està disponible o presenta alguna avaria.

D’aquesta manera, els responsables d’hoteleria i equipament poden gestionar les incidències a temps real.

papelmatic-higiene-professional-hygienein-sistema-intelligent-hospitals-hoteleria

Com pot ajudar HygieneIN als hospitals que externalitzen el servei de neteja?

 

 

Qualsevol hospital presenta una necessitat imperiosa de controlar la gestió de la higiene que es duu a terme a les seves instal·lacions. Aquesta acció es complica quan el servei de neteja es contracta a una empresa externa.

Com pot ajudar HygieneIN en aquests casos? Oferint una auditoria constant per controlar i verificar l’estat de la higiene.

A més, també permet intervenir optimitzant rutes, temps i stocks.

 

 

Vols provar HygieneIN al teu hospital?

 

 

Vols millorar la gestió de la higiene a l’hospital en el que treballes?

Sol·licita una prova d’HygieneIN escrivint-nos a través del nostre formulari de contacte o a través de www.hygienein.com.