Inicio » Blog » Centres esportius » Símbols a les etiquetes dels Equips de Protecció Individual

Símbols a les etiquetes dels Equips de Protecció Individual

Els símbols que apareixen a les etiquetes dels Equips de Protecció Individual ens informen si el producte és estèril o si es pot reutilitzar.

 

Els símbols que apareixen a les fitxes tècniques o a les etiquetes de qualsevol Equip de Protecció Individual ens proporcionen informació molt valuosa que pot arribar a condicionar el seu ús.

En articles anteriors, parlàvem sobre com llegir les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat dels productes d’higiene.

L’objectiu d’aquest article és fer un repàs pels principals símbols que podem trobar a les etiquetes dels EPis.

 

 

Símbol per a la data de caducitat

 

papelmatic-higiene-professional-simbols-etiquetes-epis-data-caducitat

Sempre que veiem aquest símbol en forma de rellotge de sorra significa que el producte en qüestió té assignada una data de caducitat.

Habitualment, aquesta s’hauria d’especificar justament a continuació del símbol. Recordem que l’ús d’EPIs caducats com, per exemple, els guants, no només no garanteix l’eficàcia del producte, sinó que també pot arribar a posar en risc als usuaris.

Símbol “no reutilitzar”

 

papelmatic-higiene-professional-símbols-etiquetes-epis-no-reutilitzables

En el cas dels Equips de Protecció Individual, sovint, és difícil saber si el producte es pot reutilitzar o no després del seu ús.

Aquest símbol amb el número dos tatxat indica que el producte en qüestió no es pot reutilitzar i s’ha de llençar després del seu ús.

En el cas de productes reutilitzables, és important seguir les instruccions per higienitzar els EPIs correctament després del seu ús

Símbol per al codi de lot

 

papelmatic-higiene-professional-simbols-etiquetes-epis-codi-lot

La paraula “LOT” enquadrada en un rectangle fa referència al número de lot del producte. Aquesta sempre s’acompanyarà amb el codi o els dígits que corresponguin al número de lot.

Aquesta dada permet localitzar partides de productes concrets i és especialment útil a l’hora de localitzar defectes als Equips de Protecció Individual.

Símbol per a la data de fabricació

 

papelmatic-higiene-professional-simbols-etiquetes-epis-data-fabricacio

Alguns EPIs informen a la seva etiqueta de la data de fabricació amb el símbol d’una fàbrica. La data s’ha d’especificar juntament amb el símbol.

En què es diferencia de la data de caducitat? Alguns fabricants especifiquen la data de fabricació del producte i a la seva fitxa tècnica especifiquen que aquest caducarà 24 mesos després de la data de fabricació, havent de fer l’usuari els càlculs. A més, igual que ocorre amb el número de lot, permet exercir un major control sobre els productes expedits.

Símbol per a productes estèrils

papelmatic-higiene-professional-simbols-etiquetes-epis-esterils

La paraula “STERILE” emmarcada per un rectangle indica que l’EPI en qüestió és estèril.

Podem trobar diferents símbols per informar que un producte és estèril. Per exemple, si també incorpora les lletres “EO” vol dir que el producte s’ha esterilitzat per òxid d’etilè; si incorpora una “R” vol dir que s’ha esterilitzat per radiació; si incorpora la icona de un termòmetre vol dir que s’ha esterilitzat per calor sec i si incorpora la lletra “A” vol dir que s’ha emprat la tècnica d’asèpsia per a la seva esterilització.

Símbol per indicar la referència

 

papelmatic-higiene-professional-simbol-etiquetes-epis-referencia

Quan un EPI incorpora en la seva etiqueta la paraula “REF” acompanyada d’un codi, es refereix al número de referència. Aquesta dada, igual que ocorre amb el lot o la data de fabricació, ens permet localitzar amb major facilitat un producte per així exercir un millor control sobre aquest.

Cada marca o fabricant fa servir un número de referència per als seus productes i aquesta és una forma de facilitar la comunicació i les gestions amb els clients.

Vols comprar Equips de Protecció Individual?

 

 

A Papelmatic som distribuïdors de guants, productes per a la protecció del cos, el cap i els peus i, a més, fabriquem mascaretes quirúrgiques IIR i mascaretes higièniques reutilitzables.

A més, comptem amb experts en higiene professional que t’ajudaran a trobar la solució que busques.

Ens pots enviar una sol·licitud per conèixer el nostre catàleg de productes a través del nostre formulari de contacte.