Els sabons dermoprotectors s’han desenvolupat per cuidar la pell i garantir la salut dels usuaris en els àmbits sanitaris. 

 

El personal tècnic-sanitari i els pacients d’hospitals, centres mèdics i centres sociosanitaris presenten unes necessitats especials derivades de l’entorn en el que es troben.  

En articles anteriors ja destacàvem la importància de la higiene de mans en els àmbits sanitaris i el seu poder a l’hora d’evitar infeccions nosocomials. 

El mateix ocorre amb la higiene corporal. Seguint aquesta línia, també hem presentat algunes solucions per a la higiene personal de l’adult enllitat, com és el cas de les tovalloletes Prodene o de les esponges sabonoses. 

Però, què passa amb aquells pacients que no tenen problemes de mobilitat? I amb el personal tècnic-sanitari? La higiene és vàlida amb qualsevol tipus de sabó? 

Amb l’objectiu de que la resposta  aquesta pregunta no desemboqui en errades innecessàries, s’han desenvolupat dermoprotectors o de caràcter fisiològic. 

 

Què caracteritza als sabons dermoprotectors? 

Allò que diferencia als sabons dermoprotectors dels sabons convencionals és bàsicament la seva composició. 

Els sabons dermoprotectors s’han desenvolupat tenint en compte que seran utilitzats en entorns sanitaris i considerant-se les necessitats que poden presentar els pacients i el personal tècnic-sanitari. 

La seva característica principal és que el seu nivell de pH és fisiològic. Es troba al voltant del valor 5 i, amb això, comporta el mínim risc possible per a la pell. 

Així, evitem irritacions o reaccions, cobrim problemes de dermatitis atòpica, entre d’altres, i tot això sense renunciar als resultats higiènics que ofereix un bon sabó. 

 

Si vols més informació sobre els sabons dermoprotectors o estàs interessats en utilitzar-los per al teu negoci, posa’t en contacte amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.