Inicio » Blog » Centres esportius » Resistència microbiana a desinfectants: Què és i com solucionar-la?

Resistència microbiana a desinfectants: Què és i com solucionar-la?

La resistència microbiana a desinfectants depèn, en gran part, del tipus de biocida que s’empri en cada cas.

 

El procés de desinfecció és complex i important a parts iguals.

I és que, molt sovint, ocorre que no tots els productes desinfectants són eficaços davant de qualsevol virus, bacteri o fong.

Aquesta situació, que es coneix com a resistència microbiana, pot comprometre la seguretat de determinats entorns de treball com, per exemple, el sanitari o l’alimentari.

A continuació, definim el concepte de resistència microbiana, expliquem les seves possibles causes i com prevenir-la.

 

 

En què consisteix la resistència microbiana a desinfectants?

 

Alguns virus, bacteris, fongs o espores, entre d’altres microorganismes, es mostren immunes no només davant d’antibiòtics, sinó també davant dels productes desinfectants.

Aquest fet posa en risc la salut de les persones de manera directa o indirecta i provoca grans problemes als espais de treball.

Existeixen dos tipus de resistència microbiana: la intrínseca o natural i l’adquirida.

papelmatic-higiene-professional-que-es-resistencia-microbiana-desinfectants-definicio

Quina és la diferència entre la resistència microbiana natural i la resistència microbiana adquirida?

 

 

La resistència microbiana natural o intrínseca és aquella que presenten els microorganismes des del seu origen i que té com a causa les seves característiques pròpies.

Aquesta resistència es produeix, en la majoria dels casos, perquè el caràcter dels microorganismes fa que aquests siguin immunes davant de determinants Componentes que formen els productes desinfectants.

D’altra banda, també existeix la resistència microbiana adquirida. En aquest cas, els microorganismes desenvolupen la seva immunitat davant dels biocides al llarg de la seva vida (no neixen amb ella). Aquest seria el cas dels biofilms.

 

 

Quins són els factors que determinen l’acció d’un desinfectant?

 

 

En termes generals, els productes desinfectants es veuen condicionats pels següents factors:

  • Entorn de treball en el que s’apliquen, en el que hem de contemplar els possibles riscos
  • Material sobre el que s’apliquen
  • Temperatura ambiental
  • Duresa de l’aigua amb la que es conforma la solució desinfectant
  • Presència de matèria orgànica en el moment de desinfectar

Recordem que la presència de matèria orgànica inactiva determinats productes biocides. Per això sempre insistim en la importància de netejar les superfícies abans d’aplicar els productes desinfectants.

 

 

Com podem saber si existeix realment resistència microbiana?

 

 

Abans de confirmar la resistència microbiana, hem de descartar altres possibles causes de la ineficàcia dels productes desinfectants. Aquestes són algunes d’elles:

  • No s’ha netejat la superfície correctament abans d’aplicar el desinfectant.
  • La concentració del producte desinfectant és inadequada.
  • El temps de contacte de la solució desinfectant és insuficient.

Per descartar aquestes causes podem emprar la tècnica del monitoreig i verificar els resultats posteriorment mitjançant prova-error.

BioFinder és un producte especialment dissenyat per a una detecció ràpida i neta dels biofilms sobre les superfícies.

Com solucionar la resistència microbiana?

 

Per fer front a la resistència microbiana natural la millor opció és escollir els components més adequats per a cada tipus de microorganisme.

En aquesta taula comparem l’eficàcia dels diferents components que conformen els productes desinfectants davant de cada tipus de microorganisme.

En canvi, per solucionar la resistència microbiana adquirida haurem de recórrer a productes específics com, per exemple, els enzimàtics.

papelmatic-higiene-professional-que-es-la-resistencia-microbiana-desinfectants-solucio

Necessites ajuda per combatre la resistència microbiana?

 

 

A Papelmatic disposem d’un ampli catàleg de productes desinfectants i, a més, comptem amb l’assessorament d’experts que poden ajudar-te a saber quina és la millor manera d’aplicar-los.

En aquest article, presentem la nostra aposta de productes per al tractament dels biofilms.

Si vols que t’ajudem a solucionar problemes de resistència microbiana o que t’enviem una oferta personalitzada, escriu-nos a través del nostre formulari de contacte i un dels nostres experts t’assessorarà.