En aquesta entrada repassem les característiques que ha de posseir qualsevol desinfectant per convertir-se en la millor opció per a la indústria alimentària.

 

La desinfecció és una acció necessària en qualsevol instal·lació que treballi amb aliments, a fi de garantir la higiene i seguretat alimentàries i preservar la salubritat dels productes expedits.

Per acabar de manera eficaç amb els virus, bacteris, fongs, llevats o biofilms que pugui haver sobre les diferents superfícies és convenient apostar pels productes més adequats.

A continuació, repassem les característiques que ha de reunir qualsevol desinfectant per convertir-se en la millor solució per a la indústria alimentària.

 

 

Els desinfectants han de ser eficaços davant dels virus, bacteris, fongs i llevats

 

Qualsevol desinfectant que fem servir a les instal·lacions en les que es manipulen aliments ha de ser eficaç a l’hora d’eliminar els microorganismes patògens més comuns a la indústria alimentària.

Per comprovar que sigui així, podem consultar l’etiqueta o la fitxa tècnica del desinfectant en qüestió.

Els desinfectants que es facin servir a la indústria alimentària han de respondre a les normes europees UNE-EN 13727, UNE-EN 13624 y UNE-EN 14476, que els classifiquen com a productes bactericides, fungicides i virucides.

papelmatic-higiene-professional-desinfectants-industria-alimentaria-requisits-bacteris

 

Els desinfectants han de ser capaços d’eliminar els biofilms

 

 

Els biofilms són un problema cada vegada més recurrent a les plantes que treballen amb aliments.

La seva difícil detecció i erradicació els converteixen en un risc potencial per a la seguretat alimentària.

És per això que el desinfectant que escollim en qualsevol indústria alimentària ha de presentar prou poder per desfer i eliminar les biopel·lícules.

Recordem que perquè qualsevol desinfectant actuï correctament sobre els microorganismes patògens és necessari haver dut a terme prèviament una neteja exhaustiva de les superfícies. I és que la presència de matèria orgànica pot inactivar els principis d’alguns desinfectants.

 

Els desinfectants han de posseir el registre HA

 

Qualsevol desinfectant que es faci servir en ambients en els que es manipulen aliments ha d’estar en possessió del denominat registre HA.

Podem comprovar-lo en l’etiqueta del propi envàs, a la fitxa tècnica o a la fitxa de dades de seguretat del producte.

Que un desinfectant posseeixi el registre HA no vol dir, en cap cas, que pugui aplicar-se lliurement en presència d’aliments.

papelmatic-higiene-professional-desinfectants-industria-alimentaria-requisits-registre-ha

 

Els desinfectants han de ser el més renndibles possible

 

 

Els desinfectants són productes d’ús molt recorrent a la indústria alimentària. Per optimitzar la gestió d’aquest recurs, és convenient que la solució que escollim sigui prou renndible.

Com aconseguim això? Apostant per desinfectants de gran rendiment, capaços de fer la seva funció sense necessitat de recórrer a una quantitat desproporcionada de producte.

Això sí! És important saber en quines situacions aplicar-los. Amb l’objectiu de prevenir la resistència microbiana, es reservaran els desinfectants d’alt nivell per a les situacions de més risc.

 

 

Els desinfectants s’han de poder aplicar en superfícies obertes i circuits CIP

 

En qualsevol indústria alimentària s’han de contemplar per separat la neteja que es duu a terme en superfícies obertes a l’ambient i en circuits CIP.

Molt sovint, els productes recomanats per a cada cas són diferents.

Arribats a aquest punt, és important assegurar-se de que comptem amb un desinfectant vàlid per a ambdós suport o que, pel contrari, necessitem recórrer a productes específics per a cada cas.

papelmatic-higiene-professional-desinfectants-industria-alimentaria-requisits-circuits-cip

 

Els desinfectants han de ser el més sostenibles possible

 

 

Inevitablement, qualsevol producte desinfectant genera un impacte al nostre entorn natural.

Però, per sort, els darrers avenços han permès incorporar al mercat productes igualment eficaços i que són mínimament nocius per al medi ambient.

En aquest sentit, qualsevol desinfectant es considerarà tòxic en major o menor mesura, però sí podem procurar que alliberi menys quantitats de residus perjudicials per al nostre entorn i que aquests s’eliminin en el menor temps possible.

 

 

El millor desinfectant per a la indústria alimentària: Les solucions d’àcid peracètic

 

Des de Papelmatic considerem que els desinfectants que es formulen en base a àcid peracètic són l’opció més recomanable per a qualsevol indústria alimentària.

Els productes que responen a aquesta fórmula són eficaços contra els microorganismes patògens més freqüents a les plantes de producció d’aliments, responen adequadament davant dels biofilms, són aptes per a ús en superfícies obertes i circuits CIP, ofereixen una gran rendibilitat d’ús i els residus que alliberen al medi ambient s’eliminen ràpidament.

Pots consultar més detalls sobre l’àcid peracètic en aquesta entrada.

papelmatic-higiene-professional-desinfectants-industria-alimentaria-requisits-acid-peracetic

 

Vols comprar desinfectants per a la indústria alimentària?

 

 

A Papelmatic disposem de desinfectants formulats a partir d’àcid peracètic, especialment dissenyats per a entorns que treballen amb aliments.

Et podem oferir alternatives per a circuits CIP i per a superfícies obertes i, a més, disposem de productes per a la detecció i eliminació de biofilms.

Si desitges rebre una oferta personalitzada d’algun dels nostres productes, t’animem a enviar-nos una petició de contacte.

 

 

 

També pots consultar el nostre catàleg complet i comprar els nostres productes de manera immediata a través del nostre ecommerce.