Inicio » Blog » Indústria alimentària » Reglament (CE) 178/2002 per regular la seguretat alimentària

Reglament (CE) 178/2002 per regular la seguretat alimentària

En aquest article repassem en què consisteix el reglament (CE) 178/2002 i quins punts es tenen en compte per regular la seguretat alimentària.

 

En articles anteriors repassàvem la diferència entre higiene i seguretat alimentària, dos termes que estan estretament relacionats.

A nivell europeu, existeixen certes normatives que determinen els pilars legals per a la seguretat alimentària.

L’objectiu d’aquesta entrada és estudiar els punts que comprèn el reglament (CE) 178/2002, comprès dins del denominat “Paquet d’higiene”.

 

 

En què consisteix el reglament (CE) 178/2002?

 

El reglament (CE) 178/2002 està comprès dins del paquet d’higiene, que defineix les bases per a una política d’higiene unificada i transparent.

La principal finalitat d’aquest reglament és la d’establir els principis i requisits sobre la normativa alimentària.

Entre d’altres coses, recull els procediments relacionats amb la seguretat alimentària.

papelmatic-higiene-professional-reglament-regular-seguretat-alimentaria-1

 

Punt 1: Normes de seguretat alimentària

 

 

La seguretat alimentària determina que els aliments comercialitzats han de ser segurs per a la salut.

Per això, es defineix com han de ser els següents punts:

  • Condicions normals d’ús dels aliments
  • Informació facilitada al consumidor sobre els aliments
  • Possibles efectes dels aliments sobre la salut dels consumidors
  • Possibles efectes tòxics dels aliments sobre els consumidors
  • Sensibilitat dels consumidors davant de determinats aliments

 

 

Punt 2: Responsabilitat dels gestors de la indústria alimentària

 

Els gestors de les plantes de producció i manipulació d’aliments tenen una gran responsabilitat amb la seguretat alimentària.

D’ells depèn, en gran part, que es compleixi amb la legislació definida en tots els processos de la indústria alimentària, des de la recepció del producte fins a la seva distribució.

Els gestos de la indústria alimentària també són els encarregats de treballar la traçabilitat dels productes.

papelmatic-higiene-professional-reglament-regular-seguretat-alimentaria-2

Punts 3: Anàlisi de riscos alimentaris

 

 

Un dels punts més importants de la seguretat alimentària és expedir aliments innocus i saludables per al consum.

Aquest punt defineix les bases per avaluar possibles riscos relacionats amb els aliments.

A més, també es determina com s’han de gestionar aquests riscos i com s’ha de dur a terme la comunicació amb el públic.

 

 

Punt 4: Sistemes d’alerta i emergència

 

El reglament (CE) 178/2002 també contempla com s’ha de procedir en cas d’alerta o emergència alimentària.

Aquest punt recull les mesures i les accions necessàries en cas que aparegui un risc real per a la seguretat alimentària.

Afecta a tots els grups d’interès, des dels consumidors fins als gestors de les plantes de producció i manipulació.

papelmatic-higiene-professional-reglament-regular-seguretat-alimentaria-3

 

Creació de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)

 

 

El paquet d’higiene i aquest reglament, en concret, també tenen en compte a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Aquest organisme recull tots els procediments relatius a la seguretat alimentària.

Es tracta d’una font d’informació independent que busca assessor sobre riscos associats als aliments en general.

 

Et convidem a llegir la nostra guia sobre neteja i desinfecció a la indústria alimentària fent clic en aquest enllaç.