El Registro DES garanteix que tots els productes desinfectants que el posseeixen són aptes per fer-los servir en àmbits sanitaris.

 

Els entorns sanitaris com, per exemple, hospitals, centres mèdics, centres sociosanitaris o clíniques privades requereixen una gran exigència i prevenció pel que fa a la neteja i la desinfecció.

Les àrees de major risc d’un hospital o d’una instal·lació sanitària, com podria ser el cas d’un quiròfan, requereixen productes desinfectants especialment testats en unes condicions molt similars a les de la seva aplicació real.

Així, tots els desinfectants que s’apliquen en aquestes zones considerades de major risc hauran de comptar amb un registre específic; aquest és el Registre DES.

 

 

Què és el Registre DES?

 

 

El Registre DES és un reconeixement atorgat per l’Agència Espanyola del Medicament i els Productes Sanitaris (AEMPS) que determina si un desinfectant és apte o no per ser aplicat als entorns sanitaris.

Tots els desinfectants que compten amb el Registre DES han estat prèviament testats en espais amb unes condicions molt similars a les que presenta un hospital, centre mèdic o centre sociosanitari.

De la mateixa manera que ocorre amb altres registres, existeix la falsa creença de que el Registre DES és aplicable a tota la gamma de químics. És molt important tenir en compte que només serveix per als desinfectants.

 

 

Com puc saber si un desinfectant posseeix el Registre DES?

 

 

 

A l’Agència Espanyola del Medicament i els Productes Sanitaris podem consultar quins productes desinfectants compten amb el Registre DES i quin és el seu número de registre.

Aquesta dada també ha d’aparèixer a l’etiqueta del propi desinfectant. En aquest article expliquem com llegir els codis que presenten els productes desinfectants en la seva etiqueta.

Aquest registre té una validesa de 5 anys i s’ha de renovar una vegada hagi vençut la data límit.

papelmatic-higiene-professional-desinfectants-registre-des-ambit-sanitari-salut

Tots els desinfectants que s’apliquen en un hospital han de posseir el Registre DES?

 

 

No. El Registre DES només és necessar per als desinfectants que es fan servir a les zones d’alt o mig risc.

A les zones de baix risc com, per exemple, les consultes o les àrees administratives, podem emprar desinfectants ambientals, sense necessitat de que aquests comptin amb el Registre DES.

En qualsevol cas, tampoc aplicarem un desinfectant amb Registre DES en un àmbit que no sigui sanitari o tingui una relació amb la salut.

 

A Papelmatic disposem de diversos desinfectants de superfícies amb Registre DES. Si vols obtenir més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.