El Registre DES és un registre sanitari que garanteix que tots els productes químics que el posseeixen són aptes per ser utilitzats en sanitat.

Els entorns sanitaris, tals com hospitals, centres mèdics, centres sociosanitaris o clíniques privades requereixen una neteja exigent i previnguda. És a dir, els espais requereixen productes potents, capaços d’eliminar els gèrmens i evitar així possibles infeccions nosocomials o intrahospitalàries.

Però a la vegada, han d’extremar-se les mesures de seguretat perquè el tipus de públic que es tracta en aquests espais es torna molt susceptible davant alts nivells de toxicitat. 

 

Què és el Registre DES?

 

El Registre DES és un reconeixement que determina quins desinfectants són aptes per utilitzar en entorns sanitaris. Tots els químics que compten amb aquest registre han estat prèviament testats en espais amb unes condicions molt similars a les que presenta un hospital, centre mèdic o centre sociosanitari. 

De la mateixa manera que ocorre amb altres registres, existeix la falsa creença que el Registre DES és aplicable a tota la gamma de químics. És molt important tenir en compte que només serveix per a desinfectants. 

D’altra banda, hem d’aclarir que, el fet que un desinfectant posseeixi el Registre DES, no vol dir que puguem aplicar-lo en qualsevol moment. És a dir, sempre hem d’efectuar la desinfecció en absència de persones per evitar riscos innecessaris. 

Vols saber més sobre els desinfectants amb Registre DES? Posa’t en contacte amb nosaltres i un dels nostres experts et donarà assessorament. 

Share This