Els raspalls alimentaris reuneixen els requisits necessaris en quant a forma, composició i color per oferir un millor servei durant la neteja en la indústria alimentària.

 

L’acció mecànica és una part molt important en la neteja dels entorns que treballen amb aliments. En aquest punt, els raspalls alimentaris són una bona opció per actuar sobre terres, parets, superfícies… 

Però no qualsevol raspall és vàlid per a aquest tipus d’àmbits. La indústria alimentària genera productes que exigeixen els màxims nivells de salubritat, per això els raspalls o altres elements emprats per a la neteja han de posseir un registre alimentari. 

 

En què es diferencien els raspalls alimentaris dels raspalls convencionals?  

 

  • Els seus formats acostumen a adaptar-se a les necessitats de neteja dels entorns alimentaris (raspalls amples per a la neteja de terres, raspalls amb mànec i estrets per a la neteja de planxes o els racons més difícils…). 
  • Han estat testats prèviament en entorns amb unes característiques similars, de manera que garanteixen, entre d’altres coses, el baix despreniment dels seus filaments. 
  • Acostumen a ser de color blau per evitar els riscos de contaminació encreuada. Aquest és l’únic color absent en la cadena d’aliments així que, en cas que quedin restes de menjar al raspall, podrem detectar-ho a simple vista. 

Si vols provar algun dels nostres raspalls alimentaris, només has de posar-te en contacte amb nosaltres i el nostre equip d’experts t’assessorarà sobre quines són les opcions que millor s’adapten al teu negoci.