Els residus alimentaris es classifiquen en quatre grans grups en funció de la seva procedència o impacte en la salut de les persones i seguretat dels processos.

 

La gestió de residus als establiments que treballen amb aliments és essencial per garantir la innocuïtat d’aquests, així com la higiene i seguretat alimentària.

En entrades anteriors repassàvem els criteris bàsics per a la gestió de residus a les plantes de producció i manipulació d’aliments o als establiments del sector hostaler.

En aquesta entrada, classifiquem i identifiquem quins tipus de residus alimentaris existeixen per, més endavant, explicar com s’han de tractar i quin és l’impacte que tenen en la salut de les persones i la seguretat dels processos.

 

 

Grup 1: Restes biodegradables

 

 

Les restes biodegradables, també conegudes com a bioresidus, responen a totes aquelles restes generades durant la producció i manipulació dels aliments i que es poden biodegradar.

Com podem identificar si un residu és biodegradable? Quan aquest es descompon a través de diferents microorganismes que habiten en l’ambient.

En una indústria alimentària o negoci de l’hostaleria, habitualment, els residus biodegradables corresponen a restes d’aliments o matèria orgànica.

En una industria alimentaria o negocio hostelero, habitualmente, los residuos biodegradables corresponden a restos de alimentos o materia orgánica.

papelmatic-higiene-professional-tipus-residus-industria-alimentaria-biodegradables

 

Grup 2: Residus industrials

 

 

El segon gran grup de residus alimentaris és el de les restes industrials, que són molt comunes en qualsevol indústria alimentària.

Es tracta de residus generats durant el procés de producció i manipulació d’aliments en qualsevol planta industrial.

És el cas dels envasos o embalatges que es fan servir durant el procés de producció i expedició dels aliments.

 

 

Grup 3: Residus perillosos

 

Com el seu propi nom indica, els residus perillosos són aquells que suposen un risc per al medi ambient i també per a la salut de les persones.

Es tracta de substàncies que es consideren perilloses degut a les seves propietats físiques o químiques.

És el cas d’agents que es consideren tòxics, corrosius o inflamables com, per exemple, els productes químics que intervenen en diferents parts del procés de producció i manipulació d’aliments.

papelmatic-higiene-professional-tipus-residus-industria-alimentaria-perillosos

 

Grup 4: SANDACH

 

 

El terme SANDACH és prou conegut entre el personal que treballa a les plantes alimentàries.

Aquestes segles corresponen a la descripció “Subproductes d’origen Animal No Destinats Al Consum Humà”.

Els residus alimentaris que es troben dins d’aquest grup són tots aquells que no es poden classificar en les tres categories anteriors. És el cas de l’oli que fem servir per fregir o de les restes inertes del guanyat.

 

T’animem a consultar la nostra guia de neteja i desinfecció per a la indústria alimentària fent clic en el següent enllaç: