Les despeses d’una neteja incorrecta sempre són majors per les baixes laborals i el malbaratament del temps i dels recursos.

 

Si hi ha alguna cosa que està clara en termes d’higiene és el que les despeses de la no neteja sempre són més grans que les de la neteja.

Potser és aquí on trobem l’error, en entendre la neteja com a una despesa i no pas com a una inversió.

A continuació, repassem quines són les principals conseqüències d’una neteja incorrecta i les despeses que se’n deriven.

 

 

Problemes de salut per als clients

 

En determinats àmbits com, per exemple, el sanitari o l’alimentari, la higiene guarda una relació molt directa amb la salut.

Per exemple, la manca de neteja en un hospital pot provocar infeccions nosocomials entre els pacients. O una higiene incorrecta a la indústria alimentària pot derivar en intoxicacions per al consumidor final.

En altres àmbits com, per exemple, els centres esportius o les escoles, aquesta relació no és tan evident. No obstant això, no hem d’oblidar que la manca de neteja incideix en el benestar dels usuaris.

papelmatic-higiene-professional-consequencies-neteja-incorrecta-salut-pacients

Afectació a la imatge de marca

 

Una altra de les conseqüències d’una neteja incorrecta és l’impacte que aquesta té en la imatge de marca.

Si bé és cert que la neteja passa desapercebuda per a les persones quan es du a terme correctament, també crida negativament l’atenció quan no s’hi percep.

La manca de neteja crea un impacte negatiu en les persones i fa que modifiquin la seva percepció de la imatge de marca.

papelmatic-higiene-professional-consequencies-neteja-incorrecta-imatge-marca

En aquest article parlem de la importància de fer la neteja més visible i dels efectes que això desperta en les persones.

 

 

Pèrdua de temps i de recursos

 

Una neteja incorrecta resulta sempre en una pèrdua de temps i de recursos destinats a solucionar la situació.

A més d’apostar per productes de qualitat, és essencial formar contínuament al personal perquè apliqui procediments de neteja que ajudin a optimitzar el temps i els recursos emprats durant la neteja.

La inversió en recursos i temps “extra” per solucionar els efectes d’una mala neteja és potser l’exemple més clar de que les despeses de la no neteja són més grans als de la neteja.

papelmatic-higiene-professional-consequencies-neteja-incorrecta-temps-recursos

Major número de baixes laborals

 

Una neteja incorrecta, ja sigui pels efectes que genera en l’ambent o per l’exposició a la que se sotmet als treballadors, desemboca sempre en un major número de baixes laborals.

En aquest article parlem sobre com protegir al personal de neteja, no només davant de la Covid-19, sinó també davant d’altres perills comuns.

Entre les principals mesures destaquem, novament, la necessitat de formar contínuament als treballadors i de treballar amb material ergonòmic i Equips de Protecció Individual.

papelmatic-higiene-professional-consequencies-neteja-incorrecta-baixes-laborals

A Papelmatic comptem amb els recursos i el coneixement necessari per ajudar-te a implantar una neteja òptima i eficaç.

Ens pots contactar a través del nostre formulari de contacte i un dels nostres experts t’assessorarà sense compromís.