La manera més segura de descongelar aliments és en refrigeradors ja que, evitem trencar la cadena del fred i frenem la proliferació de bacteris.

 

 

La descongelació d’aliments segueix sent una de les assignatures pendents en termes de seguretat alimentària.

El fet de descongelar aliments a temperatura ambient és un hàbit tan estès a nivell domèstic que, sovint, traspassa els límits professionals.

A continuació, exposem els riscos que suposa el fet de descongelar aliments a temperatura ambient i com hauria de ser una correcta descongelació dels aliments en refrigeradors.

 

 

Riscos de descongelar a temperatura ambient

 

El principal risc de descongelar aliments a temperatura ambient és la proliferació de bacteris.

I és que a aquests microorganismes els agrada la calor i, en aquest ambient, es reprodueixen amb major facilitat.

L’aigua que desprèn l’aliment durant l’acció de descongelat també actua com a mitjà i al·licient per a la reproducció de bacteris.

Per això, és important evitar la presència d’aigua estancada fins i tot quan el descongelat es porta a terme en refrigeradors.

Zona de perill per als aliments

 

Els bacteris creixen en temperatures que oscil·len entre els 4ºC i els 65ºC, no resistent el fred ni la calor extrems.

Quan un aliment es descongela a una temperatura compresa entre aquests valors, es denomina “zona de perill” en termes de seguretat alimentària.

És important evitar que els aliments estiguin en aquesta “zona de perill” el menor temps possible.

Fins i tot quan descongelem en refrigeradors, es recomana que aquest cicle sigui curt, utilitzant l’aliment immediatament després de la seva descongelació.

Com descongelar aliments en refrigeradors

 

Els aliments que es descongelen en refrigeradors han de col·locar-se sobre una reixeta per evitar que l’aigua que desprenen es quedi estancada i formi un vertader brou de cultiu per als microorganismes.

També és important estudiar la col·locació dels aliments en el refrigerador, procurant col·locar-los sempre en un lloc en el que degoteig no contamini a la resta d’aliments.

Com comentàvem en el punt anterior, el temps juga un paper important en aquest cas. Hem d’evitar “l’emmagatzemament” d’aliments que estaven prèviament en el congelador i utilitzar-los de manera immediata una vegada descongelats.

Existeixen altres mètodes per a la descongelació d’aliments com, per exemple, la immersió indirecte en aigua o el microones. Tot i així, recomanem fer-ho sempre en refrigeradors.