La diferència entre asèpsia i antisèpsia es troba, principalment, en el destinatari final i els mètodes emprats per a la seva aplicació.

 

 

Els termes asèpsia i antisèpsia són tan semblants que, sovint, poden arribar a ser confusos.

Tots dos procediments són aplicats en entorns en els que la presència de microorganismes ha de reduir-se al màxim amb l’objectiu de no posar en risc la salut de les persones.

Podria ser el cas d’hospitals, laboratoris clínics, centres mèdics o la indústria alimentària, entre d’altres.

A continuació, profunditzem en el significat d’ambdós termes per entendre les seves diferències.

 

 

Què és l’asèpsia?

 

 

L’asèpsia és un procediment que pretén acabar amb els microorganismes presents sobre objectes o superfícies inanimades, pel que fa referència a espais, superfícies materials o instrumental, entre d’altres.

El principal objectiu de l’asèpsia és evitar que els microorganismes sobre els que s’actua es converteixin en una font de contaminació.

Els procediments d’asèpsia contemplen mètodes o tècniques relacionades amb la higiene dels espais i les superfícies materials.

 

 

Quines són les principals tècniques d’asèpsia?

Entre les mesures que formen part de l’asèpsia podem trobar la neteja i el rentat, en els que entra en joc detergents i aigua per rebutjar la matèria orgànica.

La desinfecció és altra mesura que forma part de l’asèpsia i que consisteix en eliminar els microorganismes presents en objectes o altras superfícies mitjançant l’ús de productes químics desinfectants.

En els casos més extrems s’empra l’esterilització per eliminar tot tipus de microbis.

L’ús d’indumentària adequada com els Equips de Protecció Individual és altre mètode d’asèpsia.

 

 

Què és l’antisèpsia?

 

 

L’antisèpsia és un procediment per a l’eliminació o disminució dels microorganismes presentes en èssers vius. Normalment, aquests microorganismes habiten a la pell o a les mucoses del nostre cos.

L’antisèpsia, a més de prevenir la presència de gèrmens, els combat quan aquests ja estan presents. Per exemple, l’apliquem quan ens rentem una ferida per evitar infeccions.

La principal diferència amb l’asèpsia és que l’antisèpsia té com a objectiu reduir al màxim els microorganismes sobre èssers vius.

 

 

Quines són les principals tècniques d’asèpsia?

Per a l’antisèpsia, normalment es fan servir productes químics anomenats igualment antisèptics i derivats de l’alcohol, la clorhexidina o el iode.

És el cas de productes com el tan conegut betadine per a les feridas o del gel hidroalcohòlic Purell per a la desinfecció de les mans.

Abans d’escollir antisèptic hem de tenir en compte la seva formulació per evitar reacicons inesperades a la nostra pell.

Si necessites ampliar la informació sobre la diferència entre asèpsia o antisèpsia o conèixer quins productes tenim disponibles a Papelmatic pots contactar amb nosaltres omplint el formulari que apareix a la barra lateral d’aquesta pàgina.
Share This