El sistema APPCC és un sistema universal per controlar la seguretat alimentària que fa que el client percebi una major qualitat en els productes i que, a més contribueix a la reducció de despeses durant la producció, entre d’altres coses.

 

La indústria alimentària té com a màxima prioritat garantir la innocuïtat dels aliments. Els recents casos d’intoxicacions i la pressió, cada vegada major, exercida per la normativa alimentària obliga a considerar seriosament el sistema APPCC. 

 

Què és el sistema APPCC? 

 

El sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC o HAPPCC) és un sistema universal per controlar la seguretat alimentària i el compliment de la normativa internacional.

Aquest sistema es fonamenta en la ciència i la tecnologia i té com a objectiu identificar els perills existents durant el processat d’aliments i determinar les mesures necessàries pel control de punts crítics per així garantir la innocuïtat dels aliments. 

 

Com afecta el sistema APPCC als entorns alimentaris? 

 

  • Augmenta el nivell de seguretat alimentària i ajuda a complir la normativa. 
  • Minimitza els perills alimentaris i ajuda a garantir la innocuïtat dels aliments. 
  • Redueix despeses durant la producció ja que, es redueixen els productes rebutjats. 
  • El client percep una major qualitat en els productes i això es tradueix en una major competitivitat per a l’empresa. 

 

El sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític està present durant tot el procés de producció, des del que tracta amb la matèria prima fins el que col·loca el producte en el seu embalatge final.  

Share This