Les sigles del mètode PEPS responen a la premissa “primer en entrar, primer en sortir” i comporten beneficis per a la seguretat alimentària.

 

En articles anteriors repassàvem algunes recomanacions per emmagatzemar aliments correctament i també advertíem de les conseqüències de no fer-ho.

Entre d’altres molts riscos, destaquem la contaminació bacteriana, la contaminació dels ingredients al·lèrgens o la contaminació química.

Un dels procediments per evitar aquest tipus de situacions és implantar el mètode PEPS durant l’emmagatzemament i consum dels aliments.

A continuació, veiem en què consisteix i com repercuteix a la higiene i la seguretat alimentària.

 

 

En què consisteix el mètode PEPS?

 

El mètode PEPS respon a un procediment d’inventari de productes i és especialment útil per a la gestió de la matèria perible.

Aquest mètode basa el seu funcionament en que els primers productes que va ser introduïts a les instal·lacions han de ser els primers en sortir.

En el cas dels aliments, en concret, una bona manera de mantenir l’ordre del sistema PEPS seria classificar els productes per data de caducitat de més a menys recent.

papelmatic-higiene-professional-industria-alimentaria-que-es-el-metode-peps-1

El mètode PEPS ofereix garanties per a la seguretat alimentària

 

 

El principal avantatge d’implantar el mètode PEPS a les instal·lacions que treballen amb aliments és que afavoreix l’expedició de productes innocus per al consum humà.

Donant sortida als productes que es van introduir primer a les instal·lacions evitem que aquests es facin malbé i siguin els causants d’intoxicacions alimentàries.

En altres termes, podríem dir que la implantació del mètode PEPS afavoreix la seguretat alimentària.

 

 

El mètode PEPS garanteix l’ordre i la higiene a les instal·lacions alimentàries

 

Un altre dels avantatges de baser l’emmagatzemament i logística dels aliments en el mètode PEPS és la de mantenir les instal·lacions endreçades i netes.

El control que ens veiem obligats a exercir sobre els productes ajuda a mantenir els espais d’emmagatzemament endreçats.

En aquest sentit, l’ordre és un facilitador per a la neteja en profunditat de les instal·lacions.

papelmatic-higiene-professional-industria-alimentaria-que-es-el-metode-peps-2

Més recomanacions per a la higiene a la indústria alimentària

 

 

Vols descobrir més recomanacions sobre neteja, desinfecció i ordre a la indústria alimentària?

Et convidem a llegir la nostra guia d’higiene per a les instal·lacions que treballen amb aliments.

A més, si vols revisar el teu pla de neteja i desinfecció ens pots escriure un missatge a través del nostre formulari. Un dels nostres assessors et respondrà fent-te arribar una proposta que s’adapti a les teves necessitats.