Els gèrmens MARSA, enterococus, clostridium difficile, acinetobacter, pseudomones i Klebsiella són gèrmens que sobreviuen més de 5 mesos a les superfícies.

 

 

Microorganismes com, per exemple, el MARSA, els enterococus o la Klebsiella, entre d’altres, poden viure més de 5 mesos a les superfícies, convertint-se, sovint, en una causa les infeccions nosocomials o IRAS (Infeccions Relacionades amb l’Àmbit Sanitari).

Aquests microorganismes suposen un risc evident per a la salut humana, però no només es troben en hospitals o àmbits sanitaris.

A continuació, expliquem què caracteritza a cadascun d’ells i quant de temps poden sobreviure a les superfícies.

 

 

MARSA o Staphylococcus Aureus

El MARSA o SARM per les seves sigles en anglès és un bacteri que s’ha tornat resistent o molts antibiòtics, com la penicilina o la meticilina.

Aquest microbi està relacionat amb les infeccions nosocomials i pot sobreviure a les superfícies sanitàries fins a més de 12 mesos.

El MARSA viu sobre la pell o dins del nas i es contagi en el contacte amb talls o ferides.

Per prevenir les infeccions d’aquest bacteri als hospitals hem de mantenir cobertes possibles ferides, rentar les nostres mans freqüentment i procurar la desinfecció dels llençols.

Enterococcus

Els enterococcus, comunment coneguts com a enterococs són un tipus de bacteri que acostuma a viure als intestins o a l’aparell genital femení i que sobreviu fins a més de 46 mesos a les superfícies.

El seu contagi es produeix en el contacte amb les vies urinàries, la sang o les ferides obertes a la pell.

A més de presentar una causa comú de les infeccions nosocomials, és molt comú trobar-lo en qualsevol bany.

Per prevenir el seu risc es recomana tapar possibles ferides, fer servir Equips de Protecció Individual (EPIs), rentar-se les mans amb major freqüència i, sobretot, evitar l’ús del paper higiènic per eixugar-se les mans, ja que els bacteris poden habitar en aquest medi.

Clostridium difficile

El Clostridium difficile és un bacteri que afecta principalment a l’intestí i pot sobreviure a les superfícies fins a més de 5 mesos.

El seu contagi es produeix, principalment, a través d’aliments o superfícies contaminades per aquest bacteri. Així doncs, el seu àmbit d’actuació va més enllà dels entorns sanitaris.

Les persones que estan amb tractament d’antibiòtics són més susceptibles a possibles contagis.

Es pot prevenir el seu contagi amb el rentat de les mans després d’anar al lavabo o abans de menjar i amb una desinfecció profunda dels banys.

Acinetobacter

L’acinetobacter és un bacteri que acostuma a viure als àmbits sanitaris i afecta, per norma general, al sistema respiratori.

Sobreviu en superfícies en períodes de fins a més de 11 mesos i és una causa comú de les infeccions nosocomials als hospitals o centres sociosanitaris.

Aquest bacteri abunda, sobretot, en àmbits sanitaris com, per exemple, hospitals, centres mèdics, centres sociosanitaris, etc.

Es recomana desinfectar les superfícies en profunditat, incrementar la freqüència en el rentat de les mans i dotar al personal tècnic sanitari d’EPIs.

Pseudomona aeruginosa

Les pseudomones són uns bacteris que estan presents a qualsevol superfície, fins i tot en medis aquàtics i que afecten, principalment, al sistema respiratori.

Creix en entorns humits i poden resistir fins a més de 16 mesos sobre les superfícies.

També són un focus d’infeccions nosocomials, tot i que poden trobar-se també en altres àmbits que no siguin sanitaris.

Novament, la desinfecció total de les superfícies i un constant rentat de les mans ajuda a frenar el contagi d’aquest bacteri.

Klebsiella

La Klebsiella és un bacteri que recentment va estar en el punt de mira de tota la comunitat sanitària.

Acostuma a afectar al sistema urinari i pot viure a les superfícies per períodes que superen els 30 mesos.

Els bacteris de Klebsiella que es troben als àmbits sanitaris acostumen a ser més resistents als antibiòtics que els que s’adquiereixen a la comunitat.

Als hospitals i centres sociosanitaris haurem d’extremar les mesures relacionades amb la neteja i la desinfecció, el rentat de les mans i la protecció dels professionals.