La composició dels diferents productes químics determina la seva capacitat d’acció i reacció sobre determinades superfícies o microorganismes.

 

Cada negoci determina els productes i dilucions emprades per a la neteja i desinfecció dels diferents espais. 

Tot i així, sempre existeix una sèrie de normes no escrites que serveixen d’ajuda durant l’elecció d’aquest tipus de productes. 

 

Tipus de productes desinfectants segons la seva composició 

 

Hipoclorit de sodi 

 

El lleixiu és el desinfectant clorat més comú. Dissol i destrueix els gèrmens i, a més, actua com a agent blanquejador. 

 

Avantatges 

 

 • Ampli espectre bacterià. 
 • Actua de manera ràpida. 
 • És una de les opcions més econòmiques del mercat. 

 

Limitacions 

 

 • És altament corrosiu sobre superfícies metàl·liques. 
 • No pot barrejar-se amb productes àcids. 
 • Presenta una manca d’efecte durador que fa que alguns gèrmens generin resistències. 

 

Aplicacions 

 

S’empra en la neteja de superfícies contaminades amb residus orgànics com, per exemple, sang, i en la desinfecció dels tèxtils emprats durant la neteja. 

 

Amonis quaternaris 

 

Són composats estables de caràcter biocida que modifiquen la permeabilitat de la membrana dels gèrmens, penetrant en el seu interior i provocant la seva desintegració. 

 

Avantatges 

 

 • La seva toxicitat és baixa. 
 • Poden ser aplicats sobre qualsevol superfície. 

 

Limitacions 

 

 • No són gaire eficaços davant la presència de composats orgànics. 

 

Aplicacions 

 

Els productes químics composats en base a amonis quaternaris són eficaços contra bacteris, llevats i fongs. 

 

Alquilamines 

 

Les alquilamines són una barreja d’amonis i amines que actuen de manera molt semblant als amonis quaternaris. Afecten a la membrana i, posteriorment, provoquen una fuita del contingut de la cèl·lula.  

 

Avantatges 

 

 • Són estables. 
 • Presenten baixos nivells de toxicitat. 
 • Són aptes per a tot tipus de superfícies i, fins i tot, utillatge. 

 

Limitacions 

 

 • Baixa activitat fungicida. 
 • No són eficaces contra les espores. 
 • No són compatibles amb determinats polímers. 

 

Aplicacions 

 

Els productes químics per a la desinfecció composats a partir d’alquilamines són eficaços contra bacteris i llevats. 

 

Oxigen actiu 

 

L’oxigen actiu actua sobre les cèl·lules nocives de manera semblant a com ho fan els productes d’hipoclorit sòdic. 

 

Avantatges 

 

 • Pot aplicar-se sobre tot tipus de superfície. 

 

Limitacions 

 

 • Oxida l’acer inoxidable de baixa qualitat. 

 

Aplicacions 

 

En entorns sanitaris, els productes d’oxigen actiu estan especialment indicats per a incubadores, utillatge o aparells mèdics. 

 

Alcohols 

 

Actuen mitjançant la desnaturalització i la coagulació de les proteïnes. Podem trobar-los com a etanol, alcohol etílic, isopropanol… 

 

Avantatges 

 

 • La seva acció és ràpida. 
 • Són eficaços contra bacteris, fongs i virus. 

 

Limitacions 

 

 • Compten amb una potència mitjana. 
 • No actuen contra les espores. 

 

Aplicacions 

 

Poden combinar-se fàcilment amb altres productes i no han d’utilitzar-se sobre materials metàl·lics. 

 

Abans d’escollir qualsevol producte per a la desinfecció és important estudiar quina matèria desitgem eliminar en el nostre entorn i comprovar quin component és el que actuarà de manera més eficaç. 

Pots consultar tota la informació sintetitzada en la nostra taula sobre productes químics per a la desinfecció fent clic aquí.