Cuines a educació

Igual que al menjador, qualsevol espai que està en contacte amb aliments ha de ser tractat de manera diferent en la neteja. Hem de garantir que els químics i útils que s’empren no afecten en cap cas els aliments. Així com també hem d’oferir equipament al personal per evitar possibles problemes de contaminació creuada
Superfícies de feina
Neteja de l'espai
Protecció personal
Higiene de mans
Superfícies de feina

Qualsevol químic que emprem per a la neteja i la desinfecció ha de comptar amb el Registre HA. En funció de la superfície o les restes que vulguem netejar escollirem químics amb un pH o altre. Pels residus incrustats o carbonitzats el pH ha de ser àcid (inferior a 6); per a les superfícies més delicades emprarem netejadors amb pH neutre (7) i per eliminar restes de greix, el químic ha de ser alacalí (pH superior a 7). Per aplicar els diferents químics es recomana utilitzar draps de teixit no teixit d'un sol ús amb reconeixement Food-Contact.

 

material de limpieza

El Food-Contact és un reconeixement que ha d'estar present en tots els útils que s'emprin per a la neteja d'entorns alimentaris.

paños de limpieza

Els draps de teixit no teixit destaquen per la seva gran capacitat d'arrossegament i baix risc de despreniment de les fibres.

Neteja de l'espai

Els químics que s'emprin per a la neteja dels terres, parets o altres elements han de comptar amb el Registre HA per garantir la innocuïtat dels aliments. Per a l'aplicació de químics recomanem els sistemes de mopa en humit amb recanvis amb reconeixement Food-Contact.

desinfección de cocinas

Els entorns que treballen amb aliments han de netejar-se i desinfectar-se amb químics inodors per evitar que les olors es barregin i afectin al producte final.

Protecció personal

Els treballadors d'una cuina i els propis aliments que es manipulen en el seu interior són dos punts crítics a l'hora que es produeixi contaminació creuada. Per això és essencial instal·lar barreres entre ambdós com, per exemple, davantals, maniguets, guants, barrets, etc. I mantenir una bona higiene de mans. Recomanem que tots aquests equips de protecció siguin de color blau, ja que aquest color no està present a la cadena d'aliments i permet, així, veure si queden restes d'aliments a simple vista.

guantes limpieza

Els equips de protecció personal han de ser de color blau per veure si queden restes d'aliments en maniguets o davantals, entre d'altres.

Higiene de mans

L'ús de guants no substitueix en qualsevol cas la higiene de mans. Per això, disposem de sabons en càrrega i a granel i de dispensadors automàtics i manuals. Tot i que com a opció més higiènica proposem les càrregues en escuma i la dosificació automàtica.

Jabones para cocinas de escuela

Els sabons emprats per a la higiene de mans en entorns que treballen amb aliments acostumen a ser inodors, per evitar així que les olors es barregin amb el producte final.

Navega entre els diferents espais

Vols més informació?

Productes destacats

Tècniques de neteja: Sistema d’impregnació de draps

Tècniques de neteja: Sistema d’impregnació de draps

El sistema d'impregnació de draps és una tècnica molt útil per guanyar temps durant les tasques de neteja.   En articles anteriors hem repassat algunes tècniques de neteja professional com, per exemple, el fregat amb doble cub o el mètode d'escombrar en humit amb...

Solucions per desinfectar les superfícies en temps de Covid-19

Solucions per desinfectar les superfícies en temps de Covid-19

Desinfectar les superfícies ha esdevingut una pràctica habitual per frenar la transmissió i prevenir contagis de Covid-19.   La Covid-10 ha posat en evidència el risc que suposa la contaminació encreuada per a la transmissió de virus i bacteris. Amb l'objectiu de...

Tècniques de neteja: Escombrar en humit amb mopa

Tècniques de neteja: Escombrar en humit amb mopa

Escombrar en humit és una tècnica de neteja professional que ofereix una gran capacitat d'arrossegament i evita que s'aixequi la pols.   Escombrar en sec s'ha convertit en un mètode molt poc pràctic i segur als entorns professionals ja que, sovint, resulta...