Els prerequisits a la indústria alimentària són una sèrie de “deures” relacionats amb la neteja i la desinfecció que han de complir-se per garantir el bon funcionament de la producció.

 

La higiene és un imperatiu a la indústria alimentària per a una producció i expedició dels aliments segures. Perseguint aquest objectiu, el Reglament Europeu 852/2004 va establir una sèrie de requisits que qualsevol indústria alimentària ha de complir. Aquests són els anomenats prerequisits. 

 

Per a què serveixen els prerequisits a la indústria alimentària? 

 

Els prerequisits es documenten en forma de plans i serveixen com a guia a les empreses per assegurar unes condicions higièniques i segures en tots els processos de la indústria alimentària. Existeixen 10 prerequisits bàsics, tot i que poden ser ampliats per les empreses en funció de les necessitats de l’entorn. Aquests són: 

1) Pla de control de l’aigua 

2) Pla de neteja i desinfecció 

3) Pla de control de plagues i altres animals no desitjats 

4) Pla de formació i capacitat del personal en seguretat alimentària 

5) Pla de control de proveïdors 

6) Pla de traçabilitat 

7) Pla de control de temperatures 

8) Pla de manteniment d’instal·lacions i equipaments 

9) Pla de control d’al·lèrgens 

10) Pla de control de subproductes 

Tots aquests prerequisits reflecteixen les directrius que ha d’incloure cada pla en concret. Per exemple, se’ns indica que el Pla de Neteja i Desinfecció ha d’estar elaborat a partir de cinc apartats bàsics: 

 

  • Què es neteja i desinfecta 
  • Com es neteja i desinfecta 
  • Quan es neteja i desinfecta 
  • Qui neteja i desinfecta 
  • Com es verifica la neteja i desinfecció 

 

A partir d’aquests punts, les empreses s’encarreguen de plasmar el procediment a seguir i enregistrar les dades necessàries pel desenvolupament de l’activitat. 

Share This