Inicio » Blog » Centres esportius » Per què és tan important verificar la higiene?

Per què és tan important verificar la higiene?

Verificar la higiene ajuda a optimitzar recursos, millorar la imatge de marca i a evitar riscos inesperats.

 

Verificar la higiene és un procediment molt necessari, però molt sovint també omès.

En articles anteriors ja hem parlat de les conseqüències d’una higiene incorrecta i de per què és tan important considerar aquesta acció com una inversió i no tant com una despesa o una obligació.

 

 

Evita problemes inesperats

 

Quan una organització no du a terme la higiene de manera correcta poden aparèixer problemes relacionats amb la salut dels pacients, consumidors, usuaris o dels propis treballadors.

El cost de solucionar aquests problemas és molt elevat i, en alguns casos, els efectes d’una higiene incorrecta són irreversibles.

Verificar la higiene ens ajuda a detectar problemes o riscos a temps i minimitzar, per tant, el marge d’error durant les tasques de neteja.

papelmatic-higiene-professional-verificar-la-higiene-problemes-inesperats

Millora la imatge de marca

 

 

La higiene és una eina molt potent, però també molt desconeguda, per millorar o fer malbé la imatge que els usuaris tenen de les empreses.

Verificar la higiene, en aquest cas, ens ajuda a mantenir els espais liures de brutícia i de microbis a la vista de tothom.

Això, alhora, transmet una gran preocupació per la neteja i la desinfecció per part de les organitzacions, fet que els clients o usuaris valoren molt positivament.

 

 

Ajuda a optimitzar recursos

 

En la neteja no només s’empren recursos materials, sinó també humans.

Una correcta avaluació de les tasques de neteja i dels recursos que s’empren en elles pot ajudar-nos a redefinir el temps o els productes destinats i a aconseguir un major estalvi a llarg termini.

Recordem també que apostar pels productes més barats no és sempre la millor opció. Per això, convé estudiar el consum i la vida útil del material de neteja.

papelmatic-higiene-professional-verificar-la-higiene-optimitzar-recursos

Garanteix una major seguretat

 

 

Per últim, verificar la higiene ajuda a garantir una major seguretat als entorns professionals i per a les persones que hi conviuen.

Per exemple, en un hospital o llar d’avis la verificació de la higiene és una eina molt útil per prevenir les infeccions nosocomials.

D’altra banda, la percepció de la neteja en un espai contribueix a que els usuaris es sentin més còmodes i relaxats.

 

Si vols consultar els principals mètodes per verificar la higiene pots consultar aquest article.