L’elecció dels químics de neteja i desinfecció als entorns professionals juga un paper clau per acabar amb la brutícia i els gèrmens de manera correcta.

 

Si ja és prou difícil escollir químics per a la neteja i desinfecció donada la gran oferta de productes que presenta el mercat, encara se’ns compliquen més les coses quan les necessitats de neteja són especialment exigents.

A continuació, exposem algunes de les pautes a tenir en compte a l’hora d’escollir químics de neteja professionals. Però abans, és important tenir clara la diferència entre neteja i desinfecció, a més de l’ordre d’aplicació ja que, si no netegem primer, correm el risc de que la matèria orgànica inactivi els desinfectants.

 

 

Com escollir detergents per a la neteja?

 

 

L’elecció de detergents està clarament condicionada pel caràcter de la matèria que desitgem eliminar.

D’aquesta manera, si volem eliminar residus de component àcid, utilitzarem el seu oposat, és a dir, detergents alcalins.

Com el mesurarem? Amb l’ajuda del pH.

El pH és el coeficient que utilitzem per determinar si una matèria és àcida, alcalina o neutra.

Per a residus àcids, detergents alcalins

Les restes de greix són matèria àcida, pel que, per a la seva eliminació, emprarem detergents alcalins, amb un pH superior a 8.

Per a residus carbonitzats, detergents àcids

Per eliminar brutícia incrustada o restes de calç, emprarem detergents àcids, amb un pH inferior a 6.

Per a superfícies delicades, detergents neutres

Algunes superfícies com, per exemple, l’alumini, no toleren els químics abrasius.

Així, emprarem detergents neutres, que són respectuosos amb les superfícies. Els reconeixerem perquè el seu nivell de pH és igual a 7.

 


Com escollir desinfectants?

Els desinfectants són els productes químics que ens ajuden a acabar amb els gèrmens i, de la mateixa manera que ocorre amb els detergents, per escollir desinfectant, hem de tenir en compte el nivell de contaminació o tipus de microorganisme a eliminar.

 

Desinfectants de nivell baix i mig per a necessitats genèriques

Podem optar entre clor, alcohols, amonis quaternaris… En aquest cas, serà la dilució la que determini el poder desinfectant, sent aquesta menor quan més càrrega bacteriana existeixi.

Desinfectants d’alt nivell per a entorns crítics

En diverses zones d’hospitals i de la indústria alimentària, degut a l’afectació que poden tenir els gèrmens en la salut de les persones, es requereix l’ús de desinfectants d’alt nivell, com és el cas de l’àcid peracètic.

 

L’ús de desinfectants d’alt nivell està restringit als casos més extrems per evitar provocar resistències en gèrmens. I és que, si apliquem un desinfectant molt potent per netejar una superfície amb una càrrega bacteriana molt baixa, en cas de que aquesta càrrega creixi, els microorganismes s’hauran tornat immunes.

 

 

Registre DES i HA en els desinfectants

 

 

El Registre DES és el que indica que el producte desinfectant en qüestió ha estat testat i és apte per utilitzar-se en àmbits sanitaris. El mateix ocorre amb el Registre HA, però aplicat a la indústria alimentària.

Si emprem desinfectants que no posseeixen aquests registres en qualsevol dels dos àmbits esmentats, correm el risc de patir efectes adversos que posin en perill la seguretat alimentària o la de les persones.

A la indústria alimentària, també pot donar-se el cas de biofilms. Davant d’aquestes situacions, optarem per productes específics per a la seva detecció i, en cas que el resultat sigui positiu, aplicarem netejadors enzimàtics per a la seva eliminació.

 

 

Els químics de neteja, sempre millor en ampolla amb tap

 

 

 

És molt habitual trobar químics de neteja, ja siguin detergents o desinfectants, en format esprai. I, de fet, com que aquesta és l’opció més còmoda, tothom pensa que és la millor.

Però això no és cert. I és que els esprais o aerosols dispersen el producte en l’ambient i, sovint, el seu impacte desplaça els microorganismes.

Es recomana utilitzar sempre químics de neteja i desinfecció en ampolles amb tap. La seva dosificació és més neta i controlada i, a més, evitem riscos d’inhalació per part dels treballadors.

A més, el format en ampolla ens permet diluir el producte de neteja o desinfecció en funció de les nostres necessitats.

 

 

Netejadors ecològics Baula, l’alternativa als químics de neteja

Els netejadors ecològics no es classifiquen com a químics, però són igualment eficaços en la neteja.

Destaquen pel seu baix impacte mediambiental i els seus nombrosos beneficis tant per al negoci com per als treballadors. A continuació, exposem alguns d’ells:

 

  • Els seus baixos nivells de toxicitat eviten els riscos per inhalació.
  • La seva mida reduïda augmenta la disponibilitat d’espai en el magatzem i abarateix el transport.
  • Redueixen considerablement els residus en forma de plàstic.
  • Ofereixen un major rendiment en la neteja amb menys quantitat de producte.