Inicio » Blog » Sanitat » Recomanacions per escollir químics de neteja i desinfecció

Recomanacions per escollir químics de neteja i desinfecció

L’elecció dels químics de neteja i desinfecció juga un paper clau per prevenir riscos en qualsevol entorn professional.

 

L’àmplia oferta de productes químics per a la neteja i la desinfecció fa que sigui cada vegada més difícil escollir detergents o desinfectants.

Per fer un primer filtre, hem de tenir en compte que cada espai o entorn professional té unes necessitats i una casuística molt diferents. Per tant, no farem servir els mateixos productes per netejar la cuina que per al lavabo.

En aquesta entrada, exposem algunes recomanacions bàsiques per escollir els productes adequats per a la neteja i la desinfecció.

Per començar, diferenciarem el procés de neteja i desinfecció, considerant que són dos processos totalment diferents i en els que entren en joc productes diferents.

És important recordar que, perquè qualsevol procés de desinfecció sigui efectiu, les superfícies han d’estar netes. Per tant, en aquest cas, l’ordre dels factors sí que altera el producte.

 

 

Recomanacions per comprar detergents

 

 

El rol del pH als productes de neteja

 

El pH és el coeficient que fem servir per determinar si una matèria és àcida, neutra o alcalina i, en el cas dels productes químics de neteja, també determina el caràcter o la funcionalitat d’aquests.

Podem distingir entre tres grans grups: els detergents àcids, els detergents neutres i els detergents alcalins.

En base a això, recorrerem sempre a la regla del contrari: fent servir detergents alcalins per eliminar residus àcids i viceversa.

 

Detergents alcalins per eliminar matèria àcida

 

 

Considerem detergents alcalins aquells que posseeixen un nivell de pH superior a 7; aquests productes també es coneixen com a desengreixants.

Recorrent novament a la regla del contrari i tenint en compte que les restes de greix són matèria àcida, té sentit que fem servir detergents alcalins per a la seva eliminació.

Els detergents alcalins es fan servir a les cuines, tallers mecànics o en qualsevol procés en el que es generin restes de greix.

 

Dins del grup de detergents alcalins podem trobar productes escumants o no escumants. Trobaràs més informació aquí.

 

Detergents àcids per eliminar restes de matèria carbonitzada o incrustada

 

Entren dins del grup de detergents àcids totes aquelles solucions amb un nivell de pH per sota de 7.

Aquests productes també es coneixen com a desincrustants. El motiu? Serveixen per eliminar matèria carbonitzada o incrustada.

Els detergents àcids es fan servir especialment per a la neteja del lavabo o en processos en els que es generen molts residus líquids.

 

Detergents neutres per netejar superfícies delicades

 

 

Entre els detergents àcids i els alcalins ens trobem amb els detergents neutres, que són aquells amb un nivell de pH igual a 7.

Aquests productes estan formulats per a la neteja de tot tipus de brutícia sobre les superfícies més delicades com, per exemple, aquelles fabricades a partir d’alumini.

Els detergents neutres es caracteritzen, principalment, per ser productes respectuosos amb les superfícies.

 

 

Recomanacions per comprar desinfectants

 

 

Diferenciar entre desinfectants de baix nivell i d’alt nivell

 

El primer aspecte que hem de tenir en compte a l’hora d’escollir productes químics per a la desinfecció és el nivell d’exigència de cada cas concret i el tipus de contaminació amb la que ens trobem.

En base a això, diferenciem entre tres grans grups: els desinfectants d’alt nivell, els de nivell mig i els de baix nivell.

Pots trobar més informació al respecte en aquesta entrada.

 

Desinfectants de baix nivell per a situacions poc exigents

 

 

Els desinfectants de baix nivell ajuden a reduir el número d’alguns microorganismes sobre les superfícies.

L’aplicació d’aquests productes és manual i es duu a terme emprant acció mecànica. En la majoria dels casos, es tracta de solucions formulades a partir d’amonis quaternaris.

Aquests productes són especialment indicats per a la desinfecció d’oficines o centres educatius, entre d’altres.

 

 

Desinfectants de nivell mig per a processos exigents

 

Els desinfectants de nivell mig ajuden a eliminar els microorganismes més comuns, però no són efectius en l’eliminació d’espores o de biofilms.

Es tracta de solucions formulades a partir de derivats alcohòlics o clorats que, en la majoria dels casos, s’apliquen mitjançant acció mecànica.

Aquests productes es fan servir en la majoria dels processos industrials i en algun procés sanitari.

productos-limpieza-y-desinfeccion-quirofano

 

Desinfectants d’alt nivell per a processos crítics

 

 

La desinfecció d’alt nivell es pot dur a terme de manera mecànica, mitjançant immersió o també per autoclau.

Els desinfectants més comuns dins d’aquest grup són els que es composen a partir d’aldehids, peròxid d’hidrogen o àcid peracètic.

Aquestes solucions es fan servir, majoritàriament, a les zones més crítiques de les instal·lacions sanitàries o a la indústria alimentària.

 

 

Posar atenció al registre dels desinfectants

 

Dins dels productes químics per a la desinfecció trobem dos tipus de registre: un per a la indústria alimentària i un altre per als àmbits sanitaris.

El registre HA el posseeixen tots aquells productes que, després d’haver-se testat prèviament, ofereixen garanties en entorns que treballen amb aliments.

En el cas dels desinfectants amb registre DES, ocorre el mateix, però amb aquells entorns de l’àmbit sanitari.

registro des sanidad quimicos limpieza

 

Busques productes químics per a la neteja i la desinfecció?

 

 

A Papelmatic comptem amb un ampli catàleg de productes químics per a la neteja i la desinfecció.

En ell podràs trobar detergents alcalins, àcids o neutres, desinfectants amb registre HA i registre DES i en base a diverses composicions i nivells d’espectre.

Vols rebre una oferta? Contacta amb nosaltres a través del formulari.

 

 

 

Data de la darrera actualització de l’article: 27/09/2023