La neteja i desinfecció de les habitacions en hospitals és un punt clau per garantir la seguretat dels pacients. 

 

Les habitacions en hospitals o centres sociosanitaris són els espais on els pacients passen més temps. 

Per això, les condicions en les que es troben les habitacions faran que aquestes juguin un paper rellevant en l’evolució del pacient. 

De fet, ja són diversos els estudis que afirmen que aquells pacients que es troben en dormitoris amb major incidència de la llum solar, tenen una recuperació més ràpida. 

A continuació, exposem una sèrie de pautes de neteja que contribueixen a fer de les habitacions en hospitals espais més confortables per als usuaris. 

 

La neteja, sempre en humit 

 

La neteja en sec amb escombres o raspalls queda totalment desaconsellada per la quantitat de pols que s’aixeca durant el procés. En el seu lloc, s’empraran mopes per fregar o draps de teixit no teixit amb una solució netejadora o desinfectant. 

 

Substitució del material de neteja cada vegada que es canviï d’habitació 

 

En cas que s’utilitzi el mètode de doble cub a l’hora de fregar, ha de canviar-se l’aigua del cub cada vegada que es netegi una habitació nova. 

Per a les mopes es substituirà el recanvi per un altre nou. 

 

El personal expressament protegit

Pel que fa als professionals, aquests han de vestir adequadament i fer un bon ús dels Equips de Protecció Individual.

 

És el cas de les mascaretes, bates, cobresabates o peücs i guants.

En el cas dels guants, és important que aquests siguin de nitril per evitar trencaments i riscos davant de possibles al·lèrgies.

Els carros de neteja, vetats a les habitacions 

 

L’entrada de carros de neteja a l’interior de les habitacions està totalment prohibida amb la finalitat d’evitar problemes de contaminació encreuada. 

D’aquesta manera, l’ús dels carros quedarà restringit a passadissos, recepcions i zones comuns obertes en general. 

 

L’ús de productes químics és obligatori 

 

La solució que empren per a la neteja de les habitacions ha de contenir sempre algun netejador o desinfectant; mai emprarem aigua sola. 

En el cas que utilitzem algun desinfectant, és important que aquest compti amb el Registre DES, que certifica el seu ús en àmbits sanitaris. 

 

La neteja, de dalt a baix 

 

La neteja sempre es realitzarà de dalt a baix i de dins cap a fora, evitant passar dues vegades pel mateix lloc. Sobretot, en parets i sostres. 

És important mantenir aquest sentit en la neteja per evitar que les zones netes es contaminin amb les restes de brutícia que poden quedar a la mopa o baieta. 

 

El mobiliari ha de ser desinfectat 

 

Pel que fa al mobiliari, els matalassos o coixins que estiguin protegits amb fundes, es netejaran amb un raspall prèviament impregnat en una solució clorada per a una total desinfecció. 

 

Els draps de teixit no teixit, millor que les baietes de microfibra

Per a la neteja de la pols es recomana l’ús de draps de teixit no teixit amb una solució netejadora i desinfectant. 

Aquests compten amb una major capacitat d’arrossegament, absorció i resistència que les baietes de microfibra convencionals.

A més, el seu baix despreniment en fibres redueix el número de partícules que queden suspeses en l’ambient.

Per a més informació sobre la neteja en hospitals i en entorns sanitaris en general, pots consultar la nostra guia de neteja en hospitals.

Share This