Els norovirus són els principals causants de les infeccions gastrointestinals i es propaguen a través dels aliments. 

 

Si haguéssim d’escollir un motiu pel qual la higiene i la desinfecció són tan importants en la indústria alimentària, segurament diríem que per garantir la seguretat dels consumidors. 

Les intoxicacions alimentàries pel consum d’aliments en mal estat estan a l’ordre del dia. I, de fet, moltes empreses s’enfronten a multes milionàries que tracten de cobrir els danys causats. 

Entre aquest tipus d’infeccions o intoxicacions destaquen les provocades pels norovirus, que són especialment perillosos per la seva resistència a alguns netejadors i desinfectants. 

 

Què són els norovirus? 

Els norovirus són virus de tipus “Norwalk” que causen la majoria de les afeccions gastrointestinals provocades per aliments que prèviament han estat contaminats. 

La infecció que provoquen els norovirus es propaga ràpidament a través dels aliments o entre persones i produeix nàusees, vòmits o diarrees, entre d’altres coses. 

És comú trobar-los en alguns vegetals, mariscos o aliments fàcilment contaminables. 

I tot i que no es multipliquen en els aliments són capaços de sobreviure en ells durant diverses setmanes.  

Com es transmeten els norovirus? 

 

Existeixen diverses formes d’infecció per norovirus. Una de les més freqüents és la transmissió durant la manipulació d’aliments. 

És a dir, la persona que manipula els aliments, ja sigui en un restaurant o en una indústria alimentària, porta el virus a les mans o en alguna superfície amb la qual es manté un contacte directe amb l’aliment. 

Alhora, aquest aliment contaminat pot barrejar-se amb altre i derivar en un cas de contaminació encreuada. 

 

Com prevenir el contagi per norovirus? 

Per part de la indústria alimentària o d’un restaurant que serveixi els aliments és important respectar els protocols d’higiene.  

Així, haurà de garantir-se la neteja i desinfecció de les superfícies sobre les que es manipulen els aliments i, d’altra banda, el personal haurà de rentar-se les mans tantes vegades com es consideri necessari per eliminar qualsevol tipus de virus o bacteri. 

En aquests casos, l’ús de guants no garanteix millors resultats ja que, si aquests no són substituïts quan toca, poden derivar en altre cas de contaminació encreuada. 

A més, la desinfecció dels vegetals en una solució clorada o el fet d’evitar barrejar aliments crus amb cuinats ajuda a prevenir les infeccions per norovirus. 

 

Els norovirus són resistents a detergents i desinfectants 

 

Els norovirus són especialment perillosos perquè creen resistències davant els mètodes de neteja i desinfecció convencionals. 

Per exemple, resisteixen a l’efecte dels rentavaixelles comercials, capaços d’acabar amb bacteris com l’E. Coli o la Listèria.  

Per a la seva eliminació han d’emprarse productes més avançats o amb efectes més agressius, com podria ser el cas de les solucions enzimàtiques. 

Para su eliminación deben emplearse productos más avanzados o con efectos más agresivos, como podría ser el caso de las soluciones enzimáticas.