La neteja i la desinfecció periòdica de les càmeres frigorífiques és necessària per preservar la seguretat alimentària.

 

Les càmeres frigorífiques són, amb total probabilitat, les zones d’una indústria alimentària que es netegen i desinfecten amb menor freqüència.

Sovint, creiem que les baixes temperatures són capaces d’inactivar als fongs, virus i bacteris i frenar la seva reproducció.

Però la veritat és que determinats microorganismes com, per exemple, la Lysteria són capaços de sobreviure a temperatures que baixen fins als -4 ºC i en ambients humits.

A continuació, exposem alguns dels aspectes que és necessari considerar durant la neteja i la desinfecció de les càmeres frigorífiques.

 

 

Abans de procedir amb la neteja i la desinfecció

 

En el pas previ a netejar i desinfectar les càmeres frigorífiques hem de treure tots els aliments, evitant trencar la cadena del fred.

A continuació, desfarem el gel que es pugui haver format i eliminarem les acumulacions d’aigua, amb la finalitat de prevenir l’aparició de fongs o altres microorganismes.

Respecte a si la càmera ha de romandre encesa o apagada durant la neteja, aquesta informació s’haurà de consultar amb el fabricant.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-cameres-frigorifiques-treure-aliments

Quins productes necessitem per a la neteja i la desinfecció de les càmeres frigorífiques?

 

 

Els productes necessaris per a la neteja i la desinfecció de les càmeres frigorífiques són molt pocs.

En primer lloc, necessitarem material amb que eliminar les acumulacions d’aigua, com és el cas dels recollidors d’aigua, i d’estris amb els que aplicar les solucions detergents i desinfectants com, per exemple, cubs, raspalls o draps de teixit no teixit.

Pel que fa a les solucions químiques, farem servir sempre detergents neutres o lleugerament alcalins i que no continguin agents abrasius. Els desinfectants han de posseir el Registre HA i ser eficaços contra bacteris i fongs.

 

 

Com netejar i desinfectar el panell de sandwich?

 

La neteja i desinfecció dels panells sandwich sempre es durà a terme de dalt cap a baix, amb un raspall o esponja i aigua calenta (entre 30-50 ºC) i posant especial atenció a juntes o esquerdes.

En aquests casos hem d’evitar l’ús d’aigua a pressió ja que, com hem explicat en articles anteriors, fa que els microorganismes s’escampin per l’ambient. A més, correm el risc que es produeixin acumulacions d’aigua.

És important retirar la solució detergent amb aigua neta abans d’aplicar el desinfectant.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-cameres-frigorifiques-panell-sandwich

Com netejar el mobiliari i la resta de superfícies?

 

 

El mobiliari o les caixes en les que s’emmagatzemen les mercaderies són elements que tendeixen a acumular quantitats considerables d’aigua.

Això, alhora, converteix aquestes superfícies en les preferides per a molts fongs.

Precisament per aquest motiu, a més de netejar el mobiliari i les superfícies amb els detergents habituals, es recomana fer servir desinfectants amb caràcter fungicida.

 

 

Com netejar la bateria de condensadors?

 

La bateria de condensadors és més susceptible durant la neteja i la desinfecció que la resta de superfícies.

En primer lloc, haurem d’eliminar en sec la pols o la brutícia que es pugui percebre a simple vista.

També és important assegurar que no existeixen elements que obstaculitzin les reixetes de ventilació o el propi ventilador.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-cameres-frigorifiques-bateria-condensadors

HygieneIN, la teva millor aliada per planificar la neteja

 

 

És essencial que el personal que s’encarrega d’aquest tipus de tasques de neteja estigui correctament format.

A més de disposar dels productes més adequats, és important organitzar els torns i les activitats que du a terme cada persona.

En aquest sentit, el sistema intel·ligent HygieneIN pot ser el nostre millor aliat. Aquesta aplicació, desenvolupada per Papelmatic, permet planificar tasques i optimitzar el temps i els recursos destinats a la neteja.

Si vols saber més pots visitar la pàgina web www.hygienein.com o escriure’ns els teus dubtes a través del nostre formulari de contacte.