La neteja i desinfecció de l’àrea quirúrgica és estrictament necessària per garantir un funcionament segur de les instal·lacions.

 

Ja hem destacat en articles anteriors la importància que té, en termes d’higiene, el fet de classificar els espais d’un mateix entorn.

Aquesta acció té com a objectiu principal minimitzar els riscos de contaminació encreuada entre espais que presenten activitats diferents o necessitats de neteja i desinfecció diferents.

En el cas de les àrees quirúrgiques, en concret, aquesta acció va molt més enllà de frenar la contaminació encreuada ja que, de manera indirecta, la divisió dels espais en aquest cas també redueix el risc d’infeccions nosocomials.

Aquest article té com a objectiu repassar les necessitats de neteja i desinfecció de les diferents zones que composen un àrea quirúrgica, exceptuant els quiròfans, que tractarem en articles futurs.

 

 

Quins espais existeixen dins d’un àrea quirúrgica?

 

 

Dins de l’àrea quirúrgica podem diferenciar diversos espais:

  • Zona d’accés i recepció
  • Zona de reanimació
  • Zona de vestuaris i oficines
  • Zona de preparació quirúrgica
  • Zona de neteja del material/instrumental i emmagatzematge del material
  • Quiròfans (inclou quiròfans de cirugia ambulatòria)

 

La zona d’accessos i recepció, la de neteja i emmagatzematge del material i la zona de vestuaris i oficines, tot i estar dins de l’àrea quirúrgica, es consideren semirestringides.

Aquestes zones precisen, pel que fa al procediment i als productes emprats, un procés de neteja equiparable al que es realitza a les mateixes instal·lacions quan estan ubicades en altres àrees de l’hospital.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-area-quirurgica-espais

Freqüència de neteja a l’àrea quirúrgica

Cada hospital ha de calendaritzar les freqüències de neteja. En el cas de l’àrea quirúrgica, en concret, aquestes seran molt superior a les de la resta d’àrees.

A diferència d’altres zones de l’hospital, es recomana fregar el terra de la zona d’accés i recepció, zona de neteja del material/instrumental i emmagatzematge del material i zona de vestuaris i oficines, almenys, una vegada al dia.

La neteja de la zona de preparació del pacient i de renaminació és comparable a la que s’ha de dur a terme a les zones específiques com, per exemple, les UCI.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-area-quirurgica-frequencia
Pel que fa a la freqüència de neteja dels quiròfans, com que aquesta és més complexa, la tractarem en propers articles de manera individual.

 

 

Quins productes necessitem per netejar i desinfectar l’àrea quirúrgica?

La neteja de l’àrea quirúrgica s’ha de dur a terme amb un detergent i aigua neta. Aquesta solució es canviarà tantes vegades com es consideri necessari per a la no redistribució de la brutícia.

Pel que fa a la desinfecció, aplicarem un desinfectant específic a nivell baix o intermig, preferiblement entre el 0,01% (100ppm) i el 0,1% (1000ppm).

En el cas de que disposem d’un desinfectant preparat per una casa comercial a aquesta concentració, és obligatori preparar-ho diàriament.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-area-quirurgica-productes

Procediment de neteja i desinfecció a l’àrea quirúrgica

El fet que hi hagi una gran quantitat d’equips mèdics i instrumental dins de l’àrea quirúrgica fa que la neteja sigui més complexa.

Per això, es recomana elaborar un manual amb cadascun dels elements en el que consti, a més, qui és el responsable i com procedir per a la seva correcta descontaminació.

Sovint, es recomana que el personal de neteja s’encarregui de les superfícies verticals i horitzontals i el mobiliari i que els professionals d’infermeria es facin càrrec dels aparells, instrumental i objectes clínics.

papelmatic-higiene-professional-neteja-desinfeccio-area-quirurgica-procediment
En els propers articles repassarem quines són les pautes necessàries per a la neteja i la desinfecció dels quiròfans.