La neteja en zones d’alt risc requereix controlar la freqüència, els mètodes d’aplicació i l’ordre en que s’aplica. 

 

En articles anteriors explicàvem la classificació a la que són sotmesos els espais dels hospitals en funció de la seva càrrega bacteriana i les seves necessitats de neteja i desinfecció. 

Destacàvem les zones d’alt risc, també conegudes com a zones crítiques per la susceptibilitat que presenten a l’hora que es produeixin infeccions. 

Precisament, aquest fet fa que els requeriments de neteja i desinfecció siguin més exigents que a les zones de risc mig o baix. 

A continuació, exposem les pautes relacionades amb la freqüència, l’aplicació i l’ordre de la neteja i desinfecció a les zones d’alt risc d’un hospital. 

 

Freqüència de la neteja en zones d’alt risc 

Qualsevol zona classificada com a alt risc es netejarà sempre que es detecti presència de brutícia. 

En el cas de les habitacions la neteja serà immediata després de qualsevol alta o ingrés. 

No obstant això, en els casos de tuberculosi activa pulmonar o laríngia, la neteja es realitzarà després d’haver renovat l’aire de l’habitació diverses vegades. 

Pel que fa al quiròfan, es realitzarà la neteja amb la següent freqüència: 

  • Quan comença el dia 
  • Entre intervencions 
  • Quan finalitza la jornada 

 

Després d’una intervenció contaminant es realitzarà una neteja a fons, mentre que per a la resta dels casos es complementaran les neteges anteriors amb altres setmanals o mensuals. 

 

Aplicació de la neteja en les zones d’alt risc 

 

Abans d’iniciar qualsevol procés de neteja és necessari recollir la matèria orgànica com, per exemple, sang o altres fluids. 

La neteja mai es realitzarà en sec, s’emprarà la tècnica d’escombrat en humit i les superfícies es netejaran amb draps, preferiblement de teixit no teixit, impregnats. 

Netejarem sempre de net a brut. És a dir, de dalt cap a baix i de dins cap a fora. 

Pel que fa al material emprat, aquest ha de quedar net, desinfectat i, sobretot, ben escorregut. 

 

Ordre de neteja a les zones d’alt risc 

A l’hora de portar a terme la neteja a les habitacions, primer es tractaran les habitacions d’immunodeprimits, mentre que les habitacions d’aïllament es realitzaran les últimes per evitar infeccions nosocomials. 

Precisament, a les habitacions d’aïllament es realitzarà una neteja a fons cada dues setmanes en aquells casos en els que s’allarga l’estança. 

Per descomptat, en tots els casos exposats, el personal de neteja ha de vestir amb l’uniforme reglamentari. 

Share This