La neteja en zones d’alt risc requereix controlar la freqüència, els mètodes d’aplicació i l’ordre en que s’aplica. 

 

En articles anteriors explicàvem la classificació a la que són sotmesos els espais dels hospitals en funció de la seva càrrega bacteriana i les seves necessitats de neteja i desinfecció. 

Destacàvem les zones d’alt risc, també conegudes com a zones crítiques per la susceptibilitat que presenten a l’hora que es produeixin infeccions. 

Precisament, aquest fet fa que els requeriments de neteja i desinfecció siguin més exigents que a les zones de risc mig o baix. 

A continuació, exposem les pautes relacionades amb la freqüència, l’aplicació i l’ordre de la neteja i desinfecció a les zones d’alt risc d’un hospital. 

 

Freqüència de la neteja en zones d’alt risc 

Qualsevol zona classificada com a alt risc es netejarà sempre que es detecti presència de brutícia. 

En el cas de les habitacions la neteja serà immediata després de qualsevol alta o ingrés. 

No obstant això, en els casos de tuberculosi activa pulmonar o laríngia, la neteja es realitzarà després d’haver renovat l’aire de l’habitació diverses vegades. 

Pel que fa al quiròfan, es realitzarà la neteja amb la següent freqüència: 

  • Quan comença el dia 
  • Entre intervencions 
  • Quan finalitza la jornada 

 

Després d’una intervenció contaminant es realitzarà una neteja a fons, mentre que per a la resta dels casos es complementaran les neteges anteriors amb altres setmanals o mensuals. 

 

Aplicació de la neteja en les zones d’alt risc 

 

Abans d’iniciar qualsevol procés de neteja és necessari recollir la matèria orgànica com, per exemple, sang o altres fluids. 

La neteja mai es realitzarà en sec, s’emprarà la tècnica d’escombrat en humit i les superfícies es netejaran amb draps, preferiblement de teixit no teixit, impregnats. 

Netejarem sempre de net a brut. És a dir, de dalt cap a baix i de dins cap a fora. 

Pel que fa al material emprat, aquest ha de quedar net, desinfectat i, sobretot, ben escorregut. 

 

Ordre de neteja a les zones d’alt risc 

A l’hora de portar a terme la neteja a les habitacions, primer es tractaran les habitacions d’immunodeprimits, mentre que les habitacions d’aïllament es realitzaran les últimes per evitar infeccions nosocomials. 

Precisament, a les habitacions d’aïllament es realitzarà una neteja a fons cada dues setmanes en aquells casos en els que s’allarga l’estança. 

Per descomptat, en tots els casos exposats, el personal de neteja ha de vestir amb l’uniforme reglamentari.