La neteja amb acció mecànica és altament eficaç a l’hora d’eliminar biofilms i prevenir la seva propagació.

 

Els biofilms, també coneguts com a biopel·lícules, són una de les majors amenaces de la indústria alimentària.

La seva difícil detecció i la manca de consciència dels seus efectes suposa, sovint, un gran risc per a la innocuïtat alimentària.

En aquest article destaquem la importància del procés de neteja amb acció mecànica a l’hora d’eliminar els biofilms i prevenir la seva aparició.

 

 

Què són els biofilms?

 

Abans de començar, recordem què són els biofilms o biopel·lícules.

Els biofilms són agrupacions de microorganismes que actuen creant una matriu protectora en forma de mucosa difícilment detectable i penetrable pels detergents i desinfectants convencionals.

Aquestes biopel·lícules són especialment perilloses a la indústria alimentària perquè, en la majoria dels casos, contenen bacteris patògens.

papelmatic-higiene-professional-neteja-accio-mecanica-eliminar-biofilms-deteccio

Què s’entén per neteja amb acció mecànica?

 

 

Entenem per neteja amb acció mecànica aquell procediment mitjançant el qual apliquem de manera manual i amb contacte directe (sense distància) amb les superfícies els productes detergents.

Es tracta d’una acció alternativa a la neteja que es duu a terme amb mànegues a pressió o polvoritzadors.

Un exemple de neteja amb acció mecànica seria aplicar els productes detergents amb un drap o un raspall mitjançant l’acció de fregar.

 

 

La neteja amb acció mecànica afavoreix la desinfecció de biofilms

 

Com que existeix contacte directe amb les superfícies, s’arrosseguen una gran quantitat dels microorganismes presents en ella.

La força que apliquem durant l’aplicació dels detergents, ja sigui mitjançant l’acció de fregar o rascar, fa que es trenqui la matriu que protegeix els biofilms.

Això, alhora, permet una millor penetració dels productes desinfectants en el pas posterior a la neteja.

 

papelmatic-higiene-professional-neteja-accio-mecanica-eliminar-biofilms-desinfeccio

La neteja amb acció mecànica evita la propagació de biofilms

 

 

Es recomana evitar les tècniques de neteja amb mànegues a pressió o polvoritzadors perquè afavoreixen la propagació dels microorganismes que viuen sobre les superfícies.

La força de les mànegues, per exemple, empenta a aquests microorganismes i els envia a altres superfícies.

La neteja amb acció mecànica, en canvi, fa que els bacteris quedin atrapats en el drap, raspall o estri de neteja que s’estigui fent servir.

 

 

La neteja amb acció mecànica ofereix un major control de la neteja

 

El fet d’aplicar la neteja en punts localitzats facilita el control de tot el procés.

D’una banda, la neteja amb acció mecànica ens permet verificar amb major facilitat la neteja que s’ha dut a terme sobre una superfície.

D’altra banda, aquesta acció ofereix, a més, una major optimització de recursos com, per exemple, l’aigua o els productes detergents, ja que fem servir la dosi justa i necessària.

papelmatic-higiene-professional-neteja-accio-mecanica-eliminar-biofilms-control

Necessites ajuda per eliminar els biofilms?

 

 

A Papelmatic treballem amb experts en seguretat alimentària i comptem amb els productes necessaris per a la detecció i eliminació de biofilms.

Si vols més informació sobre aquests productes o necessites ajuda per tractar els biofilms a la teva indústria alimentària, posa’t en contacte amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.