Una neteja insuficient o la incorrecta desinfecció de determinat material de neteja pot derivar en problemes de contaminació encreuada.

 

Sempre associem la contaminació encreuada a la brutícia present en l’ambient o als residus derivats de la producció. I, en la majoria dels casos, el material de neteja emprat per a la seva eliminació és vist com la solució.  

Però la veritat és que un drap brut o un raspall que no està higienitzat correctament són igual o més perillosos que posar-se a treballar amb aliments sobre una superfície que no s’ha netejat ni desinfectat prèviament. Els detergents i desinfectants no fan miracles si les baietes caminen soles! 

 

Quin material de neteja hem d’utilitzar per evitar la contaminació encreuada? 

 

Els experts sempre recomanen treballar amb materials d’un sol ús. En aquest cas, els draps de teixit no teixit juguen un paper molt important. Per a la neteja dels terres, també existeixen recanvis de mopes d’un ús fabricades en TNT. 

Però en alguns casos, no ens queda més remei que recórrer a l’ús de raspalls. Recordem que per a la indústria alimentària disposem de raspalls especials codificats en color blau.  

És en aquest tipus de situacions on hem de garantir, no només que l’estri de neteja emprat es neteja i desinfecta correctament, sinó que aquest sigui fàcilment rentable i que impedeixi l’acumulació de gèrmens als racons més difícils. 

Determinar quan es substitueix un material d’un ús per altre de nou és gairebé tan important com definir la freqüència de la neteja i la desinfecció.  

Share This