Existeixen diversos tipus de mascaretes quirúrgiques que es classifiquen segons la filtració bacteriana o la respirabilitat.

 

 

Amb l’arribada de la Covid-19, l’ús de mascaretes quirúrgiques s’ha estès més enllà dels àmbits sanitaris.

La principal funció d’aquestes mascaretes és la d’evitar que l’usuari que la du transmeti infeccions a l’exterior. Així, protegeix al nostre entorn, però no ens protegeix a nosaltres mateixos.

Les mascaretes quirúrgiques es classifiquen en tres tipus en funció de la seva eficàcia de filtració bacteriana i en funció de si protegeixen o no davant d’esquitxades.

A continuació, veiem en què es difernecia cada tipus:

 

 

Mascareta quirúrgica de tipus I

 

L’Eficàcia de Filtració Bacteriana (EFB) per a les mascaretes quirúrgiques de tipus I és igual o superior al 95%.

Pel que fa a la pressió diferencial, que indica la “respirabilitat” que ofereix la mascareta, per a aquest tipus és menor de 40 Pa/cm².

Les mascaretes quirúrgiques de tipus I no protegeixen a l’usuari davant d’esquitxades.

papelmatic-higiene-professional-mascaretes-quirurgiques-tipus-2

Mascareta quirúrgica de tipus II

 

 

Per a aquest tipus de mascareta quirúrgica l’Eficàcia de Filtració Bacteriana és igual o superior al 98%.

La pressió diferencial, igualment, presenta uns valors que es situan per sota dels 40 Pa/cm².

Aquest tipus de mascaretes, igual que el tipus anterior, no protegeixen davant d’esquitxades.

 

 

Mascareta quirúrgica de tipus IIR

 

Les mascaretes quirúrgiques de tipus IIR presenten una Eficàcia de Filtració Bacteriana igual o superior al 98%.

A diferència de les mascaretes quirúrgiques de tipus I i tipus II, la pressió diferencial per a les mascaretes de tipus IIR és menor a 60 Pa/cm².

En aquest cas, les mascaretes quirúrgiques de tipus IIR sí que ofereixen protecció davant d’esquitxades.

papelmatic-higiene-professional-mascaretes-quirurgiques-tipus-1

Com identificar una mascareta quirúrgica?

 

 

Per reconèixer una mascareta quirúrgica hem d’assegurar-nos que l’etiqueta contingui:

 

  • El marcat CE, que indica que el producte compleix amb la legislació corresponent.
  • La norma UNE EN14683, que indica el compliment d’un estàndard de qualitat.
  • El tipus de mascareta, que pot ser I, II o IIR.

 

En aquesta infografia pots consultar les principals diferències entre els diversos tipus de mascaretes.

Si necessites més informació sobre les mascaretes quirúrgiques pots escriure’ns a través del nostre formulari de contacte i un dels nostres experts t’ajudarà a resoldre els teus dubtes.