Inicio » Blog » Centres esportius » Mascaretes Papelmatic: Tipus i característiques

Mascaretes Papelmatic: Tipus i característiques

Les mascaretes Papelmatic estan disponibles en dos formats: mascareta higiènica i mascareta quirúrgica de tipus IIR.

 

En articles anteriors anunciàvem que a Papelmatic ens hem sumat a la fabricació de mascaretes d’un sol ús i repasàvem els avantatges que tenia aquest fet per als nostres clients.

A continuació, detallem com són aquestes mascaretes i quines són les seves principals característiques.

 

 

Dos tipus a escollir

 

Les mascaretes Papelmatic es divideixen en dos tipus a escollir: mascaretes higièniques d’un sol ús o mascaretes quirúrgiques de tipus IIR, també d’un sol ús.

Recordem que l’ús de les mascaretes higièniques està recomanat per a entorns amb persones sanes o en espais en els que el risc de contacte amb el virus SARS-CoV-2 és poc probable.

En canvi, es recomana l’ús de mascaretes quirúrgiques per a persones malaltes o entorns en els que la Covid-19 està molt present. Aquest seria el cas dels entorns sanitaris, entre d’altres.

papelmatic-higiene-professional-mascaretes-quirurgiques-higieniques-caracteristiques-tecniques-formats

Mascaretes homologades

 

 

Les mascaretes Papelmatic estan homologades i compten amb la normativa vigent. 

D’una banda, les mascaretes higièniques responen a l’especificació UNE 0064-1:2020, que estableix els requisits mínims per a les mascaretes higièniques d’un ús pel que fa a fabricació, materials i usos.

D’altra banda, les mascaretes quirúrgiques de tipus IIR responen a la norma UNE-EN 14683:2019+AC, que especifica els requisits mínims i mètodes d’assig per a les mascaretes quirúrgiques.

A més, les mascaretes quirúrgiques de tipus IIR estan enregistrades a l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS).

Ambdues mascaretes compleixen amb els estàndards de fabricació IIR.

 

 

Propietats físiques de les mascaretes Papelmatic

 

Les dues mascaretes (tant la higiènica com la quirúrgica tipus IIR) es composen per tres capes: 2 capes externes de teixit no teixit Spunbod i una capa interna de filtre Meltblown.

Es fabriquen en talla d’adult, amb unes mides de 17,5×9,5cm i no estan esterilitzades.

Pel que fa a les propietats físiques, la mascareta quirúrigca tipus IIR compta amb l’afegit de protegir davant d’esquitxades.

papelmatic-higiene-professional-mascaretes-quirugiques-higieniques-caracteristiques-tecniques-propietats-fisiques

Eficàcia de Filtració Bacteriana i respirabilitat

 

 

Les mascaretes higièniques presenten una Eficàcia de Filtració Bacteriana (EFB) igual o superior al 95%, mentre que aquest valor per a les mascaretes quirúrgiques de tipus IIR és igual o superior al 98%.

La respirabilitat d’ambdues mascaretes, que es mesura a partir de la pressió diferencial, és menor de 60 Pa/cm2.

En el cas de la mascareta quirúrgica, en concret, la pressió de resistència a esquitxades és igual o major a 16kPa.

No es recomana fer servir les mascaretes durant més de 4 hores.

Fabricació nacional

 

Les mascaretes Papelmatic es fabriquen a les nostres instal·lacions ubicades a Cornellà de Llobregat (Barcelona), pel que la producció d’aquest producte és nacional.

Així, podem exercir un major control en els paràmetres de qualitat i podem garantir que les mascaretes compleixen les normatives espanyoles i europees.

Això ens permet comptar amb un producte segur i local, així com oferir un millor servei a tots els nostres clients.

papelmatic-higiene-professional-mascaretes-quirurgiques-higieniques-caracteristiques-tecniques-fabricacio

Vols més informació?

 

 

Les mascaretes quirúrgiques de tipus IIR i higièniques estan disponibles en packs de 1.000 unitats.

Si tens alguna necessitat concreta o vols més informació sobre les mascaretes Papelmatic, omple el nostre formulari de contacte amb el teu dubte o consulta i et donarem resposta.