Les mascaretes que produïm a Papelmatic es fabriquen amb matèria prima d’origen local, amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni.

 

Des de fa ja alguns mesos, a Papelmatic som fabricants oficials de mascaretes higièniques i mascaretes quirúrgiques IIR.

En articles anteriors explicàvem en detall les característiques de les nostres mascaretes i també mostràvem el seu procés de producció.

En aquest article destaquem els avantatges de comprar mascaretes d’origen local a l’hora de reduir la petjada de carboni.

Per això, hem elaborat un estudi comparant les emissions de CO2 que genera la compra de mascaretes fabricades amb matèria prima d’origen xinès versus les que genera la compra de les mascaretes Papelmatic (fabricades amb matèria prima local).

 

 

Què significa petjada de carboni?

 

Abans de començar, definim el concepte de petjada de carboni.

Aquest indicador, aparegut fa relativament poc, mesura la quantitat de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que deriven d’activitats com, per exemple, el transport o la compra de mascaretes.

La petjada de carboni ens indica la quantitat de CO2 que produïm amb les nostres activitats. En aquest article pots conèixer més detalls sobre el concepte.

papelmatic-higiene-professional-comprar-mascaretes-origen-local-petjada-de-carboni

Estudi de cas: Mascaretes Papelmatic vs. Mascaretes xineses

 

 

És habitual que alguns dels materials amb els que es fabriquen les mascaretes siguin d’origen xinès. Això provoca que, malgrat que comprem mascaretes a proveïdors nacionals, l’impacte mediambiental continua sent força alt.

A Papelmatic ens hem proposat comparar les emissions de CO2 que genera comprar mascaretes fabricades amb matèria prima nacional, en comparació amb aquelles mascaretes que es fabriquen amb materials procedents de la Xina.

Els resultats són els següents:

papelmatic-higiene-profesional-comprar-mascarillas-origen-local-estudio-de-caso-cat

*Simulació realitzada en base a la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH), document elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a 30 d’abril de 2021.

Els resultats d’aquest estudi ens demostren que, quan comprem mascaretes d’origen xinès, s’emeten 42 vegades més diòxid de carboni (CO2) si les comparem amb les mascaretes d’origen local de Papelmatic.

 

 

Vols comprar mascaretes d’origen local?

 

 

A Papelmatic fabriquem mascaretes higièniques i quirúrgiques IIR amb matèria prima que prové de Jaén, amb la finalitat de reduir l’impacte mediambiental que té el transport d’aquests materials.

Si vols més informació sobre les nostres mascaretes ens pots escriure a través del nostre formulari de contacte i et farem arribar una oferta personalitzada.

Per conèixer les accions de Responsabilitat Social Corporativa que duem a terme, pots consultar el nostre apartat de RSC.