Les sales d’espera i recepcions d’hospitals o centres mèdics són considerades de risc baix-mitjà en termes de neteja i desinfecció. Això vol dir que les mesures d’higiene emprades no seran tan estrictes com les que s’empren en un quiròfan.  

No obstant això, el risc de contaminació encreuada en aquests espais és més alt ja que, actuen com a filtre o barrera entre les instal·lacions de l’hospital i el carrer. 

Quines són les principals causes d’infecció a les sales d’espera i recepcions? 

  • Acostumen a haver-hi persones amb alguna patologia que pot ser contagiada per l’aire i que suposa un risc donat a l’estat de vulnerabilitat en el que es troben alguns pacients. 
  • Les aglomeracions de pacients, que es produeixen sobre tot a l’hivern, acceleren la proliferació de gèrmens. 
  • Els temps d’espera perllongats donada la saturació del servei, fan que els pacients es trobin més exposats a possibles infeccions. 
  • Existeixen elements com contes o revistes que són difícilment desinfectables i que acumulen grans quantitats de bacteris.

Com podem prevenir les infeccions a les sales d’espera i recepcions? 

 

  • Les tovalloletes desinfectants ajuden a eliminar bacteris de mostradors i superfícies que toquen tots els pacients. 
  • Les solucions hidroalcohòliques, com és el cas de Purell, eliminen eficaçment els gèrmens de les mans. 
  • Una neteja i desinfecció més freqüent i amb els productes adequats ajuda a reduir considerablement la proliferació de gèrmens.

Segons el bacteri, aquest pot sobreviure a les mans entre 30 i 150 minuts i pot viure fins a 5 mesos en superfícies de sales d’espera o mostradors. 

La higiene de mans amb aigua i sabó ajuda a frenar la proliferació de gèrmens en aquests casos.