Les mascaretes quirúrgiques que fabriquem i les FFP2 i FFP3 que comercialitzem a Papelmatic es produeixen sense grafè.

 

Recentment, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha sol·licitat retirar del mercat determinades mascaretes quirúrgiques tipus IIR i FFP2, després de trobar-hi grafè.

En base a això, s’ha obert una investigació que té com a objectiu determinar el risc que suposa la presència d’aquest material en les mascaretes per a la salut de les persones.

Per això, és tan important identificar i verificar amb quins materials estan fabricades les mascaretes que comprem. A continuació, expliquem els efectes que pot tenir el grafè per a la salut i el procés que seguim a Papelmatic per fabricar i comercialitzar les nostres mascaretes.

 

 

Què és el grafè i quins efectes té per a la salut?

 

 

El grafè es composa a partir del carboni pur, agrupant-se els seus àtoms en un patró molt similar al que forma el grafit.

Aquest material s’ha trobat en el filtre d’algunes mascaretes quirúrgiques tipus IIR i FFP2.

Malgrat que encara hi ha una investigació oberta pendent d’aportar nous resultats, les alarmes s’han disparat davant la possibilitat de que la inhalació de partícules de grafè provoqui toxicitat pulmonar.

 

 

Fabriquem mascaretes quirúrgiques IIR sense grafè

 

Recentment, a Papelmatic hem incorporat la fabricació de mascaretes higièniques i quirúrgiques IIR a la nostra activitat.

Les nostres mascaretes estan lliures de grafè, ja que es fabriquen en 3 capes fetes 100% en base a polipropilè d’origen nacional mitjançant diverses tècniques de teixit no teixit.

A més, fa unes setmanes vam obtenir la llicència sanitària de l’AEMPS que ens acredita com a fabricants oficials de mascaretes quirúrgiques.

Descobreix com fabriquem les mascaretes en aquest article.

papelmatic-higiene-professional-mascaretes-quirurgiques-lliures-de-grafe

Comercialitzem mascaretes FFP2 i FFP3 sense grafè

 

A més de fabricar mascaretes quirúrgiques IIR i higièniques, comercialitzem mascaretes FFP2 i FFP3 sense vàlvula, en col·laboració amb fabricants de proximitat.

Igual que ocorre amb les mascaretes quirúrgiques IIR i les higièniques, les mascaretes FFP2 i les mascaretes FFP3 també es fabriquen mitjançant diverses capes (4 en el cas de les FFP2 i 5 en el cas de les FFP3) de polipropilè, que es treballen emprant diverses tècniques de teixit no teixit.

El polipropilè que es fa servir per fabricar aquestes mascaretes s’ha sotmès, a més, a un anàlisi que demostra l’absència de grafè en la seva estructura.

papelmatic-higiene-professional-mascaretes-ffp2-ffp3-lliures-de-grafe

Si vols més informació sobre les mascaretes que fabriquem i comercialitzem a Papelmatic ens pots escriure a través del nostre formulari de contacte.